nieuws

Duitse bouwvak na elf jaar weer in lift

bouwbreed

Het aantal bouwvakkers in Duitsland neemt voor het eerst sinds 1995 weer toe. Dat blijkt uit tellingen van het Statistisch Bundesamt te Wiesbaden.Van de ruim een miljoen bouwvakkers die begin jaren negentig na de val van de Muur aan de slag gingen, vloeide meer dan een derde af. In oktober stegen de aantallen eindelijk weer. Het aantal medewerkers bij bedrijven met twintig of meer mensen nam met 0,7 procent toe tot 737.000.In januari begonnen de Duitse aannemers met een bouwcorps van 655.000 personen. Door de strenge winter daalde het aantal in februari met 18.500 banen. Sindsdien nemen de aantallen geleidelijk weer toe. Ten opzichte van de cijfers vorig jaar zat de bouw qua medewerkers tot en met september nog steeds in de min.In aantal gewerkte uren overtreft de Duitse bouw al een langere tijd de prestaties van vorig jaar. De in oktober uitbetaalde 82,4 miljoen manuren betekenen een groei van 7,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De omzet van de bedrijven steeg met 12,5 procent tot 8,2 miljard euro. De burgerlijke en utiliteitsbouw slaagde in oktober 1,1 procent meer opdrachten binnen te halen. Het volume bevindt zich op 72 procent van het niveau in peiljaar 2000. De sector grond-, wegen- en waterbouw leverde 4,3 procent in en zag zijn ordervolume dalen tot 80,3 procent van de oogst rond de eeuwwisseling.Over de eerste tien maanden van het jaar gemeten vertoont het aantal bouwvakkers nog steeds een dalende lijn. Het Statistisch Bundesamt stelt een afname vast van 1,3 procent tot 707.000. Het aantal werkuren zit al wel in de lift: met 1,8 procent tot 695,6 miljoen uur. De omzet over de periode januari – oktober steeg met 6,3 procent tot 63,6 miljard euro.Het binnenhalen van nieuwe orders gaat steeds beter af. De gww-sector noteerde 1,3 procent meer werk en heeft nog slechts een achterstand van 12,4 procent op het jaar 2000. De sector b&u scoorde 6,7 procent meer orders maar heeft met die prestatie nog slechts 68,2 procent bereikt van het niveau van de eeuwwisseling.

Werkuren

Reageer op dit artikel