nieuws

De inflatie bij de ECB

bouwbreed Premium

De inflatie slaat genadeloos toe bij de Europese Centrale Bank. Weliswaar verwacht maar niet begrijpelijk is de renteverhoging waarmee de bank deze week kwam. De enige reden om dat te doen is een te hoge inflatie, en die is er niet.

De inflatie slaat genadeloos toe bij de Europese Centrale Bank. Weliswaar verwacht maar niet begrijpelijk is de renteverhoging waarmee de bank deze week kwam. De enige reden om dat te doen is een te hoge inflatie, en die is er niet.
Natuurlijk kan gezegd worden dat de bank bang is voor een toename van de geldhoeveelheid. Op termijn leidt dat tot inflatie. Met name in Duitsland dreigt dat door de looneisen die zijn gesteld en door de politiek gesteund.
Aan de andere kant is net zo duidelijk dat de wereldeconomie verre van stabiel is. Volgens pessimisten dient zich alweer een neerwaartse conjunctuur aan en wordt die alleen maar versneld door de renteverhoging.
Daarbij baseren zij zich onder meer op de Verenigde Staten waar de conjunctuur wankel blijft ook al is de banengroei inmiddels boven verwachting hoog. Desondanks loopt de werkloosheid nog op Daarnaast speelt het terkort van de Amerikaanse overheid dat niet meehelpt het vertrouwen te herstellen.
Optimisten zetten daar tegenover dat de Aziatische tijgers nergens last van hebben. Daar floreert de economie als vanouds. China laat zelfs weer hogere groeicijfers zien.
Net deze week heeft Ernst & Young zijn vierde Bedrijfsbarometer gepubliceerd. Daaruit blijkt dat ook Nederlandse ondernemers wat wolkjes aan de horizon zien. Dat vertaalt zich grotendeels in achterblijvende investeringen.
Volgens E&Y maakt het ondernemers overigens weinig uit wat voor kabinet er komt. Als het maar een kabinet is dat als startmotor voor de economie gaat dienen. Opmerkelijk is dat de ondernemers willen dat de overheid moet investeren in zorg, onderwijs en innovatie. Lastenverlichting en verbetering van het wegennet staan veel lager op het lijstje. Er zitten kennelijk geen ondernemers uit de logistiek in het panel.
Nu de formatie een Gordiaanse knoop dreigt te worden doordat het CDA de SP afwijst en de PvdA juist met de SP in een kabinet wil, breken voor beleggers wel onzekere tijden aan. Dat is ook te merken op de beursvloer. Waar de AEX nadrukkelijk aantikte tegen de 500-puntengrens, ligt 470 eerder in het verschiet. Ook de omzetten zijn laag.
De bouw onttrok zich nauwelijks aan deze trend. BAM zal eerst iets moeten laten zien willen de beleggers weer massaal toestromen. Ballast Nedam deed het beter met een gestaag stijgende lijn.
Heijmans pakte goed uit. Maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de uitbreiding van de grondposities en de versterking van de funderingswerken. Dat was een beter fundament dan de inflatieangst van de ECB.

Reageer op dit artikel