nieuws

Corporaties betalen vanaf 2007 belasting

bouwbreed Premium

Woningbouwcorporaties gaan in het nieuwe jaar vennootschapsbelasting (vpb) betalen. De sociale huisvesters zouden eigenlijk al dit jaar worden aangeslagen door de Belastingdienst, maar de belangenorganisatie Aedes heeft uitstel bedongen. De eerste blauwe enveloppen voor de vpb worden verstuurd na 31 maart.

H et uitstel voor de eerste vpb-aanslag is het gevolg van de onderhandelingen die sinds het voorjaar van 2006 zijn gevoerd tussen de fiscus en Aedes. De gesprekken verkeren momenteel in de afrondende fase en moeten leiden tot een akkoord tussen de Belastingdienst en de corporatiesector. In het document wordt vastgelegd hoe de vpb moet worden berekend. Dat is nodig omdat er geen wetten of regels zijn die voorschrijven hoe dat te doen.
De Belastingdienst heeft vooraf laten weten alleen door te gaan met de gemaakte afspraken, als minimaal 70 procent van alle corporaties het akkoord dat met Aedes is gesloten ondertekenen. Is er onvoldoende steun voor het akkoord, dan moeten de sector en fiscus dus opnieuw met elkaar om de tafel.
Invoering van de vpb voor corporaties is onderdeel van een aantal aanpassingen die de Nederlandse regering door wil voeren om een gelijk speelveld te creëren voor corporaties en hun commerciële branchegenoten. Door de financiële rugsteun die de sociale huisvesters van de overheid krijgen, is daar op het moment nog geen sprake v an.

Sceptisch

Professor Peter Boelhouwer van de Technische Universiteit Delft is sceptisch over het effect van de maatregel. “Corporaties betalen dan net als beleggers wel belasting, maar zij nemen nog steeds genoegen met een rendement dat veel lager ligt. Daar zit de echte concurrentie met marktpartijen. En dat los je niet zo maar op.”
De kosten van de invoering van de vpb voor corporaties is moeilijk in te schatten, zo laat directeur Jan van der Moolen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting weten. “We hebben wel eens een berekening gemaakt. Maar daarbij zijn we uitgegaan van zoveel aannames dat de cijfers niet betrouwbaar zijn”, licht hij de onduidelijkheid over de gevolgen van de heffing toe. Het ministerie van Financiën heeft voor het opleggen van de vpb aan corporaties een bedrag van 25 miljoen euro per jaar ingeboekt. “Maar dat zou best lager uit kunnen vallen. Want de vennootschapsbelasting is verlaagd sinds die raming is gemaakt”, relativeert een voorlichter van Financiën het bedrag. Boelhouwer is niet onder de indruk van de belastingaanslag. “Corporaties zijn steenrijk. Dat geld halen ze uit hun achterzak.”

Reageer op dit artikel