nieuws

Commissaris mist zicht op dochters

bouwbreed Premium

Commissarissen van woningbouwcorporaties hebben nauwelijks zicht op de dochterondernemingen van de sociale huisvester. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financieel toezichthouder van de corporatiesector.

Bij meer dan de helft van de sociale huisvesters met dochterondernemingen houdt de raad van commissarissen zich niet bezig met bedrijven of vennootschappen van de corporatie. De toezichthouders van de instellingen blijven op dit gebied zo erg in gebreke, dat het CFV spreekt van een overtreding van de wet en regelgeving. “Wil op dit punt de verantwoording professioneel en transparant genoemd kunnen worden, dan is nog een forse verandering nodig”, stellen de onderzoekers.
Het CFV dringt er bij de corporaties op aan om de in gebreke blijvende commissarissen aan het werk te zetten. De financieel toezichthouder, die jaarlijks in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting de jaarverslagen van corporaties tegen het licht houdt, wijst hierbij op de druk die door de Europese Unie op Nederland wordt uitgeoefend om bij corporaties een duidelijk onderscheid te maken tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten.
Voor de commissarissen is hierbij van groot belang om vast te stellen in hoeverre zij verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken binnen de dochterondernemingen. “Hierover bestaat nog geen duidelijkheid”, stelt het CFV.

Zelfevaluatie

Bijna twee derde van de raden van commissarissen in corporatieland besteedt volgens het CFV geen aandacht aan zelfevaluatie. De toezichthouders van de sector tonen zich op dit vlak hardleers. Drie jaar geleden leverde een onderzoek van het CFV naar de raden van de commissarissen op dit gebied een vergelijkbaar percentage op. En de raden van commissarissen die wel iets over zelfevaluatie in hun verslag opnemen, doen dit zeer beperkt. Zo wordt niet vermeld hoe de evaluatie is uitgevoerd en wat het heeft opgeleverd.
De commissarissen van de corporaties laten volgens het CFV onvoldoende weten wie zij zijn. Bij de helft van de corporaties is niet duidelijk op basis van welke deskundigheid toezichthouders zijn aangesteld en wat precies de achtergrond is van de bestuurders in de raad van toezicht. Het CFV adviseert commissarissen om nieuwe kandidaten niet langer meer te selecteren via het eigen netwerk maar door vooraf selectiecriteria vast te stellen.
Zolang de raden van commissarissen hun aanpak niet veranderen, is volgens het CFV de kwaliteit van het toezicht in het geding. Zo blijkt uit een nader onderzoek van het fonds dat de toezichthouders die nog werken, het beter doen dan hun gepensioneerde of afgezwaai de collega’s.

Reageer op dit artikel