nieuws

Cobouw komt via WOB aan kartelbrief

bouwbreed Premium

Via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en een gang naar de rechter krijgt Cobouw in 1992 een brief in handen van toenmalig minister-president Ruud Lubbers (CDA) die gericht is aan Jacques Delors, toen voorzitter van de Europese Commissie.

Via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en een gang naar de rechter krijgt Cobouw in 1992 een brief in handen van toenmalig minister-president Ruud Lubbers (CDA) die gericht is aan Jacques Delors, toen voorzitter van de Europese Commissie.
L ubbers voorspelt in de geheime brief – in een poging te voorkomen dat de Europese commissie het Nederlandse UPR (Uniform Prijsregelend Reg­lement) zou afkeuren – dat een Europees veto over kartelvorming in Nederland malversaties juist zou stimuleren. Door kartelvorming te verbieden, zouden frauduleuze praktijken toenemen, vreest hij.
Het ministerie van Algemene Zaken houdt de brief geheim. Cobouw dient daarop een WOB-verzoek in en beschrijft de kwestie breed uitgemeten in de krant.

Rechter

In februari en maart van 1992 volgt tal van artikelen: van de botsing tussen de krant en Lubbers tot een volledig verslag van de gang naar de rechter.
Algemene Zaken vindt dat de brief geheim moet blijven omdat het de relatie van Nederland met andere Europese landen kan schaden. Mr. drs. H. Ferment, die namens Cobouw spreekt, zegt juist dat de persoonlijke inkleuring van Lubbers iets is waar hij zich niet voor hoeft te schamen. “Een dergelijke schaamte zou trouwens geen geldige reden zijn voor geheimhouding.”

‘Beste Jacques’

In Cobouw van 10 maart 1992 wordt dan toch de inhoud van de brief naar buiten gebracht. De dag ervoor heeft mr. P. Boukema, voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, Cobouw in het gelijk gesteld: groen licht voor openbaarmaking. De brief van de premier is wel ontdaan van de persoonlijke ‘inkleuring’. Maar het nieuws komt door volharding van de krant wel naar buiten.
De Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties (SPO) is ingenomen met de uitspraak. Directeur P. Rodenberg noemt het een steun in de rug voor de bouwers.
Tien jaar later komt ook de persoonlijke inkleuring van Lubbers’ brief naar buiten. Die begint met een joviaal ‘Beste Jacques’. In acht paragrafen wordt uiteen gezet welke gevolgen Lubbers verwacht van het Europees ingrijpen in de Nederlandse bouw en vraagt hij begrip voor de lastige situatie.

Reageer op dit artikel