nieuws

Cement & Beton Centrum heeft visitekaartje afgegeven

bouwbreed Premium

Met de oprichting van het Cement & Beton Centrum hoeft ENCI de betonpromotie niet langer alleen voor haar verantwoording te nemen. Directeur Andre Burger van het kersverse centrum zal de komende tijd blijven hameren op het duurzame karakter en de brandveiligheid van het materiaal beton. Een nieuwe CUR-aanbeveling gaat de doorbraak betekenen voor de toepassing van constructief staalvezelbeton.

De Nacht van Beton was de vuurdoop. Met een sessie tot in de late uurtjes in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) gaf het Cement & Beton Centrum daags voor de betondag zijn visitekaartje af. Oud marketing-directeur Andre Burger van ENCI geeft leiding aan het centrum dat de activiteiten overneemt van VNC en de Cement & Beton stichting.
Is de oprichting van het Cement & Beton Centrum vooral een verkapte bezuinigingsmaatregel?
“Slechts voor een deel. Het is vooral logisch dat naarmate meer partijen actief zijn op de Nederlandse cementmarkt ook zij bijdragen aan de promotie van het product beton en dat dat niet allemaal voor rekening komt van de ENCI. De vier andere grote cementleveranciers op de Nederlandse markt doen nu ook mee en bepalen gezamenlijk het beleid van het Cement & Beton Centrum. Het budget neemt niet af, maar wordt door meerdere partijen in verenigingsverband gedragen. De taakstelling is ook in grote lijnen hetzelfde.”
Is de Nederlandse markt met een kuub beton per inwoner per jaar niet verzadigd?
“Het klinkt inderdaad indrukwekkend. Je vraagt je soms af waar je jouw persoonlijke kuubs kunt aantreffen. Toch scoren veel van de ons omringende landen hoger. Duitsland scoort iets hoger; in België is het wel anderhalve kuub. In Zuid-Europa komt men daar zelfs nog een eind bovenuit. Het heeft natuurlijk vooral te maken met hoe de (woning)bouwmarkt ontwikkeld is en in Nederland zijn we met een vrijwel stabiele bevolking de onstuimige groei wel voorbij. Maar er zijn beslist nog groeimogelijkheden.”
Waar valt er zoal terrein te winnen? “De wanden van woningbouwcomplexen zijn na de bouwhausse van de jaren zeventig geleidelijk steeds vaker uitgevoerd in kalkzandsteen. Door de activiteiten van het gietbouwcentrum en prefab cascobouw centrum is beton volop terrein aan het terug veroveren, maar daar is zeker ook de komende jaren nog winst te boeken. Niet omdat wij dat zo nodig willen, maar omdat beton voordelen biedt. Zoals massa in de constructie, wat akoestische en thermische voordelen biedt.
In de wegenbouw zien we ook kansen. Nederland is door allerlei oorzaken vooral een asfaltland. Met beton zouden de kosten voor wegenonderhoud een stuk omlaag kunnen. De slogan van Rijkswaterstaat ‘van A naar Beter’ vertalen wij in ‘van Asfalt naar Beton’. Maar dit is wel een traject van lange adem. De asfalt-kringloop is kort. De bouwmaterialen in het bestaande wegdek worden gerecycled in het nieuwe wegdek; daar kom je met een nieuw materiaal niet zo gemakkelijk tussen.”
Tot wie richt het Cement & Beton Centrum zich om zijn doelstellingen te bereiken?
“Net als voorheen richten we ons vooral op constructeurs en architecten. Meer dan andere partijen bepalen zij in welk materiaal een bouwproject wordt uitgevoerd. Naast workshops, studiedagen, excursies en tijdschriften wordt de website www.cementenbeton.nl een belangrijk communciatiekanaal. We hebben geen dure bibliothecaris meer die informatie verzamelt en op aanvraag toestuurt. Maar de website moet een platform worden waar iedereen antwoord op zijn vragen kan vinden en vakgenoten ook met elkaar in discussie kunnen gaan.”
Wat is de belangrijkste boodschap aan die partijen?
“Dat beton een duurzaam bouwmateriaal is. De factor massa is de laatste jaren enorm onderschat. Minder materiaal gebruiken levert op korte termijn misschien een besparing op aan energie en grondstoffen. Maar als we de hele levenscyclus van bouwwerken in beschouwing nemen dan blijkt de massa die inherent is aan betonconstructies een geweldig voordeel. Het is goed voor het thermisch comfort, het akoestisch comfort, voor de vochthuishouding en het vermindert trillingen.
En vergeet niet: een betonnen gebouw is ook erg brandveilig. Kijk maar naar de brand in de Winstontoren in Madrid begin vorig jaar. De tien bovenste verdiepingen van die 32 verdiepingen tellende toren stortten in nadat de constructie was uitgebrand, maar daaronder bleef alles netjes staan. Hoe macaber de foto’s van het uitgebrande gebouw misschien ook zijn; een sterker bewijs voor de brandveilige eigenschappen van betonconstructies is nauwelijks te leveren.”
Zijn er nog doorbraken te verwachten op korte termijn? “Begin volgend jaar wordt een CUR-aanbeveling van kracht die het mogelijk maakt staalvezelwapening constructief mee te rekenen. Dat kan veel traditionele wapening overbodig maken. Dat is een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van beton. Eerst was er de uitvinding van cement, toen van wapening, daarna van voorspanning en nu dan staalvezels. Het ingewikkelde en tijdrovende vlechten van wapening kan in de toekomst voor een groot deel verdwijnen van de bouwplaats en door zelfverdichtend vezelbeton is een grotere vormvrijheid mogelijk.”
De betonwereld is een soort Nederland-in-het-klein met al zijn stichtingen, verenigingen en belangenbehartigers. Gaan die allemaal op in het Cement& BetonCentrum?
“Daar denken we wel eens aan, maar dan alleen op de wat langere termijn. Dan denken we bovendien alleen aan een bundeling van de promotionele activiteiten van bestaande verenigingen of stichtingen die nu afzonderlijk een specifiek deel van beton promoten. Wij zullen ons nooit gaan bezighouden met bijvoorbeeld cao’s of arbeidsomstandigheden in de sector, dus er zullen altijd meer partijen blijven in de kleine wereld die de betonwereld is. Maar er valt wel degelijk nog meer te stroomlijnen.”

Reageer op dit artikel