nieuws

Bureaucratie risico voor Europese subsidies

bouwbreed

Nieuwe regels voor Europese subsidies betekenen een groot risico voor lagere overheden en voor subsidieontvangers. De decentrale overheden worden volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor juiste toewijzing.

De gedecentraliseerde overheid, provincies en gemeenten moeten bij fouten in de subsidieverlening verhalen op de ontvanger die het geld ook daadwerkelijk moet terugbetalen. Dit nieuwe aansprakelijkheidssysteem voor de Europese structuurfondsen, kan verregaande gevolgen hebben voor de partij die de toegekende buit al heeft uitgegeven én de verstrekker.
Want hoe haalt een gemeente of provincie tonnen terug van een ondernemer of een woningbouwcorporatie die al investeringen heeft gedaan, vraagt Rudi Grouve van Currency Connect, een subsidieadviesbureau, zich af. Meer dan ooit is het van belang dat subsidieverstrekkers geen missers maken in de beschikking én de administratieve controle.
“Voorheen kon een ondernemer bij een onterechte beschikking de bal terugkaatsen naar de gemeente of provincie. Hij liep daarbij geen schade op. Nu wordt de verstrekker door Brussel verplichtgesteld de reeds toegezegde gelden terug te halen. Dit zal in de praktijk vaak een onmogelijke opgave blijken”, aldus Grouve.
Hij wijst op de complexe regelgeving van het subsidiebeleid. “Een aanvraag, beschikking of projectadministratie moet aan tal van wettelijke regels en voorwaarden voldoen. De daarvoor noodzakelijke juridische, financiële en vakinhoudelijke kennis is niet op elke ambtelijke afdeling aanwezig. Daarnaast is personeelsgebrek een risicofactor.”
De landelijke overheid zegt dat de decentrale overheden voor een nieuwe uitdaging staan. “Ik vind dat optimistisch en denk dat deze overheden juist gewezen moeten worden op de risico’s. Zij zullen het niet alleen redden. De hulp van deskundigen is onmisbaar.”

Reageer op dit artikel