nieuws

Brinkman: Gemeente moet bouw meer ruimte geven

bouwbreed

Gemeenten moeten de bouw de ruimte geven om te investeren in de kwaliteit van de sector. Dat vindt voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland. “Als bij het vergeven van opdrachten de post algemene kosten helemaal wordt uitgeknepen, wordt het voor de bouwer onmogelijk om in zijn organisatie te investeren.”Kennisontwikkeling op lokaal niveau op het gebied van aanbesteden is volgens Brinkman – onder andere ook voorzitter van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CVF), de financieel toezichthouder van woningbouwcorporaties – noodzakelijk omdat de overheid ook een goed verhaal moet hebben als niet voor de laagste prijs een opdracht de deur uitgaat. “Selectie op kwaliteit vereist precisie. Gemeenten en provincies moeten uit kunnen leggen waarom een hogere p rijs beter is.”

E en goed toegelichte post voor algemene kosten moeten gemeenten belonen met het betalen van een iets hogere prijs dan het absolute minimum. “Accepteer een bepaalde opslag voor opleiding, onderzoek en de ontwikkeling van kennis”, stelt Brinkman tijdens het in Apeldoorn gehouden congres ‘Samen werken werkt!’ van de Regieraad bouw Oost-Nederland.
Voor de ontwikkeling van kennis op het gebied van innovatief aanbesteden moeten sector en lokale overheden wat Brinkman betreft intensief samenwerken. “Er zou op provinciaal niveau een platform moeten komen waar gemeenten en bouwers gezamenlijk na kunnen denken over nieuwe aanbestedingsvormen, bijvoorbeeld publiek-private samenwerkingen.”

Plannen

D e wens van gemeenten om aantrekkelijke plannen te ontwikkelen is Brinkman een doorn in het oog. “We maken veel mooie bouwplannen met veel ruimte voor groen en water. Maar vaak blijkt dan dat de kosten van het project te hoog zijn en het niet te realiseren is zodat weer helemaal opnieuw begonnen moet worden.”
Brinkman pleit er voor dat de verschillende partijen in de sector meer begrip tonen voor elkaars belangen. Daarbij vroeg hij de bouwers zich ook eens te verplaatsen in de overheid. “Accepteer de rol van publieke organisaties en de algemene belangen die zij vertegenwoordigen.”
Daarnaast riep hij de gemeenten op om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever. “Als je rioolrecht heft, voeg die inkomsten dan niet toe aan de algemene middelen. Maar gebruik dat geld dan ook waar het voor is bestemd.”
Lokale bestuurders moeten wat Brinkman betreft niet alleen kritisch kijken naar de heffingen die zij opleggen, maar ook de eisen die zij stellen aan nieuwbouwprojecten. “Het publieke belang moet begrip hebben voor het private belang. Je kunt bijvoorbeeld wel allerlei milieu-eisen opleggen, maar als de gebruiker dat niet wil betale n wordt het moeilijk.”

Reageer op dit artikel