nieuws

Brede staatssteun leidt tot betere concurrentie woningmarkt

bouwbreed Premium

De roep om activiteiten van woningcorporaties in het middensegment roept de vraag op of er sprake is van een ‘level playingfield’. Erik Terheggen pleit er voor dat ook commerciële vastgoed-ondernemers toegang krijgen tot borging van het Waarborgfonds voor de Sociale woningbouw (WSW). Sociale Woningbouw (WSB)

De roep om activiteiten van woningcorporaties in het middensegment roept de vraag op of er sprake is van een ‘level playingfield’. Erik Terheggen pleit er voor dat ook commerciële vastgoed-ondernemers toegang krijgen tot borging van het Waarborgfonds voor de Sociale woningbouw (WSW). Sociale Woningbouw (WSB)

In de nota ‘Ruimte geven, bescherming bieden’, gaf Minister Dekker een analyse van de woningmarkt: Het probleem zit in het aanbod. Tot 2010 is een productie benodigd van 445.000 woningen. Tussen 2010 en 2020 moeten nog eens 800.000 woningen worden bijgebouwd.
Voor de corporaties de taak om een deel van deze opgave op zich te nemen. Daarvoor is het nodig dat de overheid helder aangeeft wat ‘sociaal’ is en wat ‘commercieel’. Dat is ondermeer relevant voor de vraag of corporaties financiering kunnen aantrekken onder borging van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). Door de Triple A rating van het WSW levert dat een aanzienlijk rentevoordeel op. De Europese Commissie heeft verwarring gezaaid door medio 2005 te stellen dat het ‘sociale’ deel beperkt moet blijven tot woningen voor ‘sociaal achtergestelde’ huishoudens. Verwarrend omdat de Europese Commissie geen bevoegdheid heeft om vast te stellen wat wordt verstaan onder een ‘Dienst van Algemeen en Economisch belang’. Die taak en bevoegdheid ligt bij de Nederlandse overheid.

Krapte

Minister Dekker nam vlak voor haar aftreden in september de verwarring weg door met een eigen ‘Nederlandse’ grens te komen: Volgens haar moet ook voor woningen in het geliberaliseerde overgangsgebied staatssteun (lees: WSW-borging) beschikbaar komen. Hetzelfde geldt voor sociale koop in geval van herstructurering. Staatssteun wordt daarmee direct gekoppeld aan het oplossen van een maatschappelijk probleem dat de markt in Nederland zelf niet oplost, namelijk krapte op de woningmarkt. De vraag is nu of Minister Winsemius, dan wel zijn opvolger en de Tweede Kamer de snelheid hebben om dit beleid vast te stellen. Het gevaar is dat andere dossiers zoals ‘Vpb’, wel of niet juridische splitsing’ en ‘level playing field’ het zicht op de heldere lijn vertroebelen waardoor opnieuw vertraging optreedt. Dat is niet nodig. Als het gaat om ‘level playingfield’ dan is het mogelijk om méér gelijke kansen te creëren.
Ook commerciële vastgoedondernemers zijn actief in goedkope en middeldure huur en het zou logisch zijn als zij, net zoals de woningcorporaties, toegang krijgen tot WSW borging, net zoals zij nu ook al toegang hebben tot bouwsubsidies. Echter, voor wat hoort wat. In ruil voor staatsteun, moeten ook zij een ‘sociale’ tegenprestatie leveren. Ook in het Vpb dossier is er ruimte voor méér gelijkheid. Commerciële verhuurders kunnen winst uitkeren. Corporaties kunnen dit niet. Zij investeren een eventuele winst in het sociale segment. Er valt dus wat te zeggen voor een Vpb vrijstelling voor corporaties voor activiteiten in het lagere- en middensegment. De sector snakt naar zekerheid, duidelijkheid en rust zodat de energie kan gaan naar het uitvoeren van alle plannen die er liggen. Aan de politiek om die duidelijkheid te geven.
Mr. Erik Terheggen
Beleidsmanager WSW, Huizen
info@wsw.nl

Taak

WSW heeft een maatschappelijke taak: het bevordert de toegang tot de kapitaalmarkt voor deelnemende corporaties. Door de zekerheidsstructuur die WSW biedt kunnen corporaties tegen lage rentes geld lenen voor financiering van een uitgebreid scala aan onroerend goed. WSW verleent aan geldverstrekkers garanties, beloond met een Triple A-rating van de ratingbureaus Standard & Poor’s en Moody’s Investors Service. Eind 2005 waren 480 zogeheten toegelaten instellingen geregistreerd als WSW-deelnemer (inclusief 2 samenwerkingsverbanden), oftewel 94 procent van alle woningcorporaties in Nederland, met een door WSW geborgd vermogen van € 56 miljard.

Reageer op dit artikel