nieuws

Brabant wil bouw appartementen afremmen

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant is niet gelukkig met het grote aandeel appartementen in de nieuwbouwplannen van gemeenten. Gedeputeerde Paul Rüpp van Ruimtelijke ordening wil wat aan de onevenwichtige programma’s doen. “Het is de vraag of er wel een markt is voor de geplande appartementen.”

De woningbouwplannen van Brabantse gemeenten bestaan voor 70 procent uit appartementen. “Het tempo is veel te hoog”, stelt Rüpp in reactie op het cijfer. Ter vergelijking legt hij het huidige aandeel van appartementen in de Brabantse woningvoorraad naast de bouwambities van gemeenten. Dat ligt op niet meer dan 20 procent. Als het aan de provincie Noord-Brabant ligt, dan is 60 procent van de nieuwe woningen grondgebonden en 40 procent appartementen. Belangrijk struikelblok bij de bebouwing van nieuwe locaties is dat gemeenten niet altijd meer eigenaar zijn van de grond. “Vaak heeft de projectontwikkelaar de grond al gekocht”, legt Rüpp uit. De situatie loopt vervolgens vast als gemeenten direct invloed willen uitoefenen op de uitwerking van de plannen. “Dat is niet goed. Gemeenten zouden eigenlijk alleen voorwaarden moeten stellen.
Om gemeenten op het juiste pad te zetten wil Rüpp dat alle gemeenten een woonvisie in elkaar zetten. “Dat voorkomt eindeloos gepraat.” De woonvisies moeten ook voorkomen dat de plannen in het gemeentehuis rondjes blijven draaien. “Hetzelfde plan wordt soms wel door drie colleges behandeld. Met een woonvisie voorkom je dat na iedere verkiezing weer opnieuw begonnen moet worden.”

Plancapaciteit

Rüpp wil dat gemeenten over 130 procent plancapaciteit beschikken als het om het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties gaat. “Op die manier kunnen we vertragingen in de uitwerking opvangen en is er in ieder geval ruimte voor een constante bouwproductie.”
De extra capaciteit is volgens Rüpp hard nodig. Veel gemeenten lopen achter op de prognoses. In Brabant worden jaarlijks zo’n tienduizend woningen opgeleverd. “Daarmee liggen we duizenden woningen achter op schema”, stelt Rüpp. Problemen zijn er bijvoorbeeld in Eindhoven waar de productie zeker een kwart achterblijft op de doelstellingen die samen met de provincie zijn vastgelegd. De achterblijvende productie hangt volgens de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant samen met een tekort aan mensen op de afdeling planning. Daarnaast lopen volgens Rüpp de procedures uit omdat er te lang wordt onderhandeld en omdat marktpartijen in een laat stadium bij de uitwerking van de plannen worden betrokken. “Na veel praten is het plan dan klaar. Maar het volgende probleem is dan, dat het eigenlijk niet kan.”

Reageer op dit artikel