nieuws

Bouwfraude openbaart zich en neemt grotere vormen aan

bouwbreed Premium

De regering is bezorgd over de omvang van de ‘Haarlemse fraude’ die zoals nu blijkt vertakkingen in het hele land heeft. Minister Andriessen draagt de FIOD op alle medewerking te verlenen aan justitie bij landelijk onderzoek.

De regering is bezorgd over de omvang van de ‘Haarlemse fraude’ die zoals nu
blijkt vertakkingen in het hele land heeft. Minister Andriessen draagt de FIOD
op alle medewerking te verlenen aan justitie bij landelijk onderzoek. “De
ernstige bezorgdheid van de regering vloeit voort uit het feit, dat het totaal
van de nu geconstateerde fraudebedragen gelijk is aan het bedrag dat kon worden
bezuinigd door de sociale uitkeringen te besnoeien.” Dat schrijft Cobouw op 7
februari 1980. In Haarlem gaat het om 55 miljoen gulden. In Limburg om 20
miljoen. “Men wijst erop, dat veel onderaannemende koppelbazen ook in de
metaalsector (scheepsbouw) en in de chemische industrie (schoonmaak) werken.
Over de praktijken is tot dan toe weinig bekend. Haarlem wil wel kwijt dat het
juist de malafide onderaannemers zijn die frauderen. Zij nemen een bepaald werk
aan, maar laten het uitvoeren door een koppelbaas. Ook wordt er geknoeid met
materiaal. Bij een zandstraalbedrijf dat met grit werkt, werden manuren berekend
op basis van het gebruikte materiaal. Met de uitvoerder werd dan onder één
hoedje gespeeld.” Bijna mondde de fraude uit in een kabinetscrisis.

Reageer op dit artikel