nieuws

Bouw in achterhoede als investeerder in bedrijfsopleidingen

bouwbreed Premium

De bouw is zuinig in bedrijfsopleidingen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De bouwsector besteedt per werknemer jaarlijks amper 400 euro aan bedrijfsopleidingen. In de branche van de delfstofwinning wordt per medewerker royaal het zesvoudige uitgetrokken voor opleidingen. De horeca is met 120 euro verreweg de slechtste investeerder in opleidingen van het eigen personeel.
Het CBS constateert dat het aantal cursisten per bedrijfstak sterk verschilt. Koplopers zijn de delfstofwinning met een deelnamepercentage van 66 procent en de financiële instellingen (56 procent).
In de horeca volgt slechts één op de vijf werknemers een bedrijfsopleiding. In 2005 heeft 35 procent van de werknemers in de particuliere sector een bedrijfsopleiding gevolgd. Gezamenlijk hebben deze bedrijven ongeveer 2 miljard euro uitgegeven aan bedrijfsopleidingen. Dit is 1,4 procent van de arbeidskosten.

Cursus

In de onderzochte bedrijven volgt 37 procent van de mannen een bedrijfsopleiding, van de vrouwen is dit 31 procent. Het betreft ruim 1,3 miljoen werknemers, 0,9 miljoen mannen en 0,4 miljoen vrouwen.
In de kleine bedrijven volgt 26 procent van de werknemers een cursus of opleiding. In bedrijven met meer dan 500 werknemers is het deelnamepercentage 46 procent.
De totale uitgaven aan cursussen en opleidingen zijn bijna 2 miljard euro. Dit is 1,4 procent van de totale arbeidskosten. Kleine bedrijven geven 1,1 procent van de arbeidskosten uit aan bedrijfsopleidingen. In grote bedrijven is dit percentage tweemaal zo hoog. Het hoogste bedrag, gemiddeld bijna 2600 euro per werknemer, wordt uitgegeven bij de delfstofwinning.
Het percentage werknemers dat in 2005 een bedrijfsopleiding volgt is 6 procent lager dan in 1999 (41 procent). De uitgaven per werknemer in 2005 zijn met 510 euro ongeveer gelijk aan die in 1999. Het aandeel van deze uitgaven in de totale arbeidskosten is in 2005 met 1,4 procent lager dan in 1999 (1,7 procent).

Reageer op dit artikel