nieuws

Bedrijven krijgen kosten bestek alsnog vergoed

bouwbreed

Rijkswaterstaat neemt het advies van de Ombudsman over en gaat alle gegadigden van het ‘waardeloze’ prestatiebestek de aanschafkosten van 350 euro per stuk vergoeden. Rijkswaterstaat betaalt alle bedrijven terug die het bestek aanschaften, onafhankelijk of daar een inschrijving op volgde. Waarschijnlijk gaat het om elf bedrijven waarmee dan een kleine 4000 euro is gemoeid.

Dat heeft het directoraat-generaal Zuid-Holland bekendgemaakt. De maatregel is ook aan de directeur van de Stichting Marktwerking Installatietechniek meegedeeld.
De ombudsman schreef een vernietigend rapport over de gang van zaken rond de aanbesteding van het onderhoud aan installaties voor diverse snelwegen in Zuid-Holland in het voorjaar van 2004. Het bestek was onvolledig en op diverse punten onduidelijk en een verzoek om te mogen schouwen, werd afgewezen. De stichting wendde zich tot de klachteninstantie nadat een rechtszaak onmogelijk bleek en overleg met Rijkswaterstaat op niets uit liep.
De Ombudsman signaleert verder dat het “vreemd” is dat de klagers niet zijn betrokken bij de Quick Scan van Rijkswaterstaat. De dienst heeft de gang van zaken rond prestatiebestekken zelf onderzocht nadat een stroom van klachten was binnengekomen en meer dan zestig aanbestedingen mislukten. Rijkswaterstaat is bereid alsnog een gesprek aan te gaan en de grieven van de installateurs aan te horen.

Reageer op dit artikel