nieuws

Asfaltfabriek voorlopig van de baan

bouwbreed Premium

De bouw van de asfaltfabriek van wegenbouwer Heijmans in Meppel is met jaren vertraagd. De Raad van State heeft de milieuvergunning, die de provincie Drenthe had verstrekt voor de bouw, vernietigd.

Diverse actiegroepen, maar ook de politiek, de Milieufederatie Drenthe en zuivelfabriek Friesland Foods hadden bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de verlening van de milieuvergunning.
Volgens de raad heeft de provincie onvoldoende gekeken naar de uitstoot van fijnstof door de nieuwe fabriek. Op het punt van de geluidshinder heeft de gemeente Meppel niet aangegeven hoe de grenswaarde van 50 decibel zal worden bewaakt.
Heijmans laat in een reactie weten terleurgesteld te zijn. “Vooral omdat wij aan de strengste normen willen en zullen voldoen”, reageert woordvoerder Frank Janssen van Heijmans.
Bestudering van de uitspraak moet volgens hem duidelijk maken of het zin heeft met de provincie een nieuwe milieuvergunning aan te vragen. Janssen: “Zeker is dat de nieuwbouw op zich laat wachten.”

Reageer op dit artikel