nieuws

Amsterdams stadsdeel Zuidoost versterkt integriteit

bouwbreed Premium

Stadsdeelwethouders in Amsterdam Zuidoost gaan in situaties waarbij een persoonlijk belang aan de orde is zorgvuldiger handelen, zo heeft het stadsdeelbestuur verklaard.

De verklaring komt nadat stadsdeelwethouder Els Verdonk (PvdA) van ruimtelijke ordening in opspraak is geraakt, omdat zij zichzelf een vergunning zou hebben verstrekt voor de bouw van een serre aan haar woning. “Ik betreur het dat ik de schijn van belangenverstrengeling onvoldoende heb weten te beperken,”aldus de wethouder.
Uit onderzoek van het gemeentelijke Bureau Integriteit blijkt niet dat Verdonk misbruik heeft gemaakt van haar positie. Wel heeft de wethouder, zo concluderen de onderzoekers, zich onvoldoende ingespannen om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.
Verdonk zou zich niet tijdig en consequent hebben onthouden van bemoeienis met het dossier. Zij verklaarde weliswaar dat de verlening van de vergunning door een collega-wethouder was behandeld, maar bewijs daarvoor heeft Bureau Integriteit niet kunnen vinden. De serre is vanwege een verhuizing nimmer gebouwd.

Reageer op dit artikel