nieuws

Ambitieus Almere zoekt 100.000 banen in stad

bouwbreed

Om de geplande groei van Almere mogelijk te maken moeten er tot 2030 minimaal 100.000 banen in de stad worden gerealiseerd. Dat staat in een plan van aanpak voor de structuurvisie Almere 2010-2030. Maar om de uitbreiding mogelijk te maken moet er een aantal belemmeringen uit de weg worden geruimd. De gemeente erkent dat er sprake is van een “scheve woon-werkbalans” in Almere. Op dit moment heeft Almere slechts 60.000 banen. Dat zorgt met name voor problemen met forensenverkeer in en uit de stad. Nu de door Almere gewenste verbinding A6/A9 onhaalbaar lijkt, zal een groei van de stad een onhoudbare druk op het bestaande wegennet geven. De werkgelegenheid is echter ook nodig om de stad zelf een meer stedelijke uitstraling te geven. Almere is nu nog een woonstad, erkent de gemeente. “Als je er niet woont of werkt, kom je er niet”, constateert het plan van aanpak. In de structuurvisie wil Almere een richting aangeven waarin Almere zich als stad gaat ontwikkelen. Dat betekent vooral meer stedelijke woningbouw. Het overgrote meerendeel van de woningen in Almere zijn rijtjeshuizen met een tuintje, zoals de gemeente omschrijft: in een suburbaan milieu. De gemeente wil meer differentiatie in het woningaanbod.

Almere knettert van de ambitie. De stad streeft naar een uitbreiding met 60.000 woningen tot 2030, wat een verdubbeling betekent van de huidige 180.000 inwoners. Daarnaast wil de stad samen met Amsterdam een ‘dubbelstad’ vormen rond het met woningbouw en recreatie te ontwikkelen IJmeer. De gemeente krijgt steun van de regering. Eind augustus stelde het kabinet de Noordvleugelbrief vast, waarin Almere wordt gezien als integraal onderdeel van het verstedelijkte noordelijke deel van de Randstad (Noordvleugel).
“Het gaat niet om de aanleg van een Vinex-wijk, maar om geleidelijke (door)ontwikkeling van een complete stad van ongeveer 350.000 inwoners”, zo meldt de Noordvleugelbrief.
Met de structuurvisie wil Almere de visies in de Noordvleugelbrief verder uitwerken. Een “driehoek van verantwoordelijken”, bestaande uit de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn, topambtenaar Tom Boot en planoloog Joost Schrijnen, gaat de komende twee jaar werken aan de structuurvisie, die de basis vormt voor verdere bestemmingsplannen.

Reageer op dit artikel