nieuws

Afspraken over uitwisselen informatie: vooral praktisch bruikbaar

bouwbreed

Het bouwproces kent veel spelers die voor een foutloze uitwisseling van informatie afhankelijk zijn van goede afspraken. De onderzoeksfase van het Coins-programma voorziet daarin. Om de afspraken op praktische bruikbaarheid te toetsen worden jaarlijkse praktijkprojecten opgezet. Het eerste uit die reeks betreft een onderdeel van het project RandStadSpoor.

Het lopende Coins-programma is in september afgesloten met het eindrapport van de onderzoeksfase ‘Toekomst voor het bouwproces, een 3D-objectbenadering’. In tegenstelling tot industriële sectoren blijkt de bouw geen objectbenadering toe te passen. Voor het vervullen van hun rol gebruiken de bouwpartners veelvuldig dezelfde, door henzelf gegenereerde informatie op papier. In plaats daarvan zou bij de tijdelijke samenwerking voor een project het object in digitale informatie centraal moeten staan.
Samenwerken behelst dat de partners dezelfde werkwijze volgen, elkaars informatie begrijpen en hun IT-systemen aansluitend maken. “Het gaat om proces, informatie en IT. Dat lijkt simpel, maar de informatie waar het om gaat is complex. In het Coins-programma hebben wij daarover afspraken geformuleerd”, licht projectleider Henk Schaap toe.
De afspraken moeten natuurlijk praktisch zijn. Om daartoe te geraken moet er volgens Schaap een wisselwerking zijn tussen bedenker en praktijk. “Dat gaan we aanpakken door elk jaar een praktijkprogramma uit te voeren om te toetsen wat aan afspraken is bedacht. Als thema’s voor de praktijkproeven moet gedacht worden aan onder meer functioneel specificeren, kostenramingen, ruimtelijke objecten en gebruik van objectbibliotheken.”

Treinsysteem

Inmiddels is het eerste praktijkproject gestart; een programma van Movares en ProRail over het functioneel specificeren voor een design & construct-contract voor de verbouwing van station Lunetten voor RandStadSpoor.
Dit hoogfrequent treinsysteem moet over enkele jaren Utrecht en de omliggende plaatsen met elkaar verbinden. Movares en ProRail willen de beheersing van het proces van ontwerpen en dat van de totstandkoming van de specificaties, verbeteren. Het doel voor Coins is beproeven en evaluatie van de twee afsprakenstelsels C-BIM en CEM.
Schaap voorziet al een tweede praktijkproject. Met een grote aannemer, wiens naam hij nog niet kwijt wil, wordt op het gebied van de kostenramingen een uitgevoerd. Voor de praktijkprojecten bestaat veel belangstelling zowel vanuit de bouwpraktijk als van IT-bedrijven. Schaap denkt volgend jaar oktober/november de resultaten van de praktijkprojecten te kunnen bundelen. Deze ‘gidsen’ zullen de bouwstenen vormen van de afspraken over werkwijze (CEM) en informatie (C-BIM).

Foutloze overdracht spaart geld

Het Coins-programma is opgezet door partijen uit de bouw en de sector informatietechnologie om bij te dragen aan verbetering van het bouwproces door slim gebruik van informatie van 3D-bouwobjecten. Coins staat voor constructieve objecten en integratie van processen en systemen. Het programma is gericht op het opstellen van gemeenschappelijke afspraken over inrichting van het bouwproces en betekenis van informatie. Dit zijn de voorwaarden om met de bouwpartners tot goede procesintegratie te komen.
Foutloze overdracht van informatie over het object maakt aanzienlijke verlaging van faalkosten mogelijk. De bouw moet dan wel het proces veranderen van rol- naar objectgeoriënteerd. Het Coins-programma vat de afspraken samen onder de titels ‘Coins Engineering Methode’ (CEM, afspraken over werkwijze en inrichting van het proces) en ‘Coins Bouw InformatieModel’ (C-BIM met afspraken over informatie 3D-objecten).
Er zijn drie belangrijke standaarden voor uitwisseling van bouwinformatie: Visie voor managementinformatie, Coins voor het bouwproces zelf, en er zijn objectbibliotheken van Crow of Stabu voor de onderdelen van het bouwobject.

Reageer op dit artikel