nieuws

Advertenties winnenin bouw van internet

bouwbreed

Advertenties zijn in de bouw het meest effectieve middel om vacatures vervuld te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecorys in opdracht van het Centrum voor Werk en Inkomen. Uit het rapport ‘Vacatures in 2006’ komt naar voren dat in de bouwsector advertenties een bereik hebben van 30 procent. Voor de overheid (49 procent) en de zakelijke dienstverleners (37 procent) is de trefkans een stuk groter. Toch leveren advertenties in de bouw in 56 procent van de gevallen een geschikte invulling van de vacature op. De succesquote van het internet (24 procent) en inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (28 procent) is aanzienlijk minder dan de oogst uit advertenties. Op een goede tweede plaats komt de benadering van een uitzendbureau. Volgens Ecorys helpen de detacheerders in 39 procent van de gevallen bouwers die personeel zoeken uit de brand. Begin zomer 2006 gaf 17 procent van de 95.000 bedrijven in Nederland te kennen vacatures te hebben. Gemiddeld stond 3,1 baan open. Dit jaar ontstaan naar schatting 1,149 miljoen nieuwe banen. Daarnaast bestaan 1,2 miljoen uitzendbanen. Het totaal aan vacatures inclusief uitzendbanen schat Ecorys op ruim 2 miljoen.Volgens het CWI neemt de vraag naar arbeid sinds 2004 weer toe. Argumenten daarvoor zijn de instroom in banen, het aantal vacatures en de vacaturegraad. Alle drie deze factoren wijzen op toenemende activiteit. De vraag naar arbeid zal naar alle waarschijnlijkheid in 2007 het zeer hoge niveau van het jaar 2000 overtreffen. Een grote behoefte bestaat vooral aan hoger opgeleiden, verzorgend en heelkundig personeel en aan administratief en beleidsadviserende mensen. Een afnemende vraag bestaat voor laagopgeleiden en personeel voor productie, onderhoud, transport en opslag.De industrie geeft één op de drie vacatures de kwalificatie moeilijk mee. Iets minder lastig stromen de werknemers binnen bij de agrarische sector en de overheid, waar respectievelijk 27 en 21 procent van de vacatures moeilijk is.

Instroom

Van de vervulde vacatures was volgens de werkgevers 28 procent erg lastig in te vullen. Het aantal moeilijke vacatures bedroeg afgelopen jaar ongeveer 280.000. Van alle sectoren zit de bouw het diepste in de put. Liefst 46 procent van de open banen wordt door de aannemers lastig invulbaar genoemd. Vooral de grote bedrijven met honderd of meer werknemers klagen steen en been.
De regio’s met de geringste druk op de arbeidsmarkt zijn het noorden en zuidwesten van het land. Slechts één op de vijf vacatures wordt lastig genoemd. Het oosten en zuidoosten kampen SEnD met de score 1 op de 3 moeilijk in te vullen open plekken – met de grootste spanningen op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel