nieuws

Aanleg oorzaak van veel klachten HR-ventilatie

bouwbreed Premium

Bij het door de Stichting HR Ventilatie ingestelde meldpunt kwamen in een periode van 10 maanden 250 meldingen binnen. De meeste reacties betreffen geluid en comfortklachten. Veel klachten zijn terug te voeren op het verkeerd aanleggen of installeren.

Volgens Chris Zijdeveld, voorzitter van de Stichting HR Ventilatie, is iedere klacht er één te veel, “maar op een totaal van de naar schatting 185.000 units die in ons land draaien, is het aantal klachten niet verontrustend.”
De meldingen beperkten zich overigens niet tot één ontwerp. In de top 5 prijkt geluid (48 procent) bovenaan, gevolgd door comfortklachten zoals tocht (38 procent), vragen naar kennis over het systeem (20 procent) en opmerkingen over respectievelijk vochtigheid (14 procent) en onvoldoende systeemkennis bij aannemer of installateur (10 procent).
Zijdeveld: “De uiteindelijke oorzaak bleek in veel gevallen een verkeerde manier van aanleggen of installeren. De leverancier van een goed werkende unit heeft geen invloed op de wijze van inbouw, maar wordt daar aan de andere kant wel op aangesproken. De stichting zal extra aandacht besteden aan scholing met betrekking tot systeemkennis en optimale onderhoud en installatie. Fabrikanten doen dit al door projectbegeleiding aan te bieden.” Alle 250 reacties werden in behandeling genomen.
Aan de Stichting HR Ventilatie zijn de leveranciers Agpo/Ferroli, Bergschenhoek, Brink Climate Systems, Itho, Orcon en J.E. StorkAir verbonden. Ze hebben een gezamenlijk marktaandeel in ons land van naar schatting 95 procent.

Filters

Volgens de voorzitter is er grote behoefte aan informatie over juist gebruik en werking van HR-ventilatiesystemen. “De voordelen worden daardoor nog niet als zodanig herkend.” Zijdeveld noemt de klachten over vuile filters. “Bewoners beseffen vaak niet, dat filters op enig moment vuil zijn en periodiek schoongemaakt of vervangen moeten worden. In de regel één keer of twee per jaar.”
“Een goede les”, noemt Zijdeveld de meldingen. “Er moet nog veel gebeuren. Het keurmerk VentilatieKeur dat begin dit jaar is geïntroduceerd, is een eerste stap. Het apparaat zal met dit keurmerk aan alle voorwaarden voldoen. Maar duidelijk is dat we verder moet kijken naar de manier waarop het systeem en de unit uiteindelijk worden aangelegd of geïnstalleerd. We zullen meer gaan inzetten op scholing voor ontwerpers, aannemers en installateurs.”
Ook met de overkoepelende organisatie van installateurs, eveneens lid van de Stichting HR Ventilatie, zullen verdere acties worden ondernomen. “HR-ventilatie is een goed product mits het ontwerp – liefst integraal met het woningontwerp en installatie – plaats vindt conform de inzichten en voorschriften. Die zijn alom bekend en beschikbaar. Deze aspecten krijgen de komende tijd extra aandacht.”

Reageer op dit artikel