nieuws

Wim van Vonno krijgt C.A.P. van Stolkprijs

bouwbreed

Oud-bestuursvoorzitter van BAM Wim van Vonno heeft de tweede C.A.P. van Stolk-prijs gekregen. Deze wordt jaarlijks toegekend aan iemand die zich heeft ingezet voor hoogwaardig management. Van Vonno is uitverkozen omdat hij in 23 jaar BAM heeft doen uitgroeien tot een belangrijk internationaal concern. De beoordelingscriteria zijn ontleend aan de opvattingen van naamgever Van Stolk, in 1913 een van de grondleggers van de Nederlandse Handels Hoogeschool, de latere Erasmus Universiteit. Het gaat om maatschappelijk vernatwoord, innovatief, internationaal geori ë nteerd, succesvol en inspirerend leiderschap.

Oud-bestuursvoorzitter van BAM Wim van Vonno heeft de tweede C.A.P. van Stolk-prijs gekregen. Deze wordt jaarlijks toegekend aan iemand die zich heeft ingezet voor hoogwaardig management. Van Vonno is uitverkozen omdat hij in 23 jaar BAM heeft doen uitgroeien tot een belangrijk internationaal concern. De beoordelingscriteria zijn ontleend aan de opvattingen van naamgever Van Stolk, in 1913 een van de grondleggers van de Nederlandse Handels Hoogeschool, de latere Erasmus Universiteit. Het gaat om maatschappelijk vernatwoord, innovatief, internationaal geori ë nteerd, succesvol en inspirerend leiderschap.

Reageer op dit artikel