nieuws

Werk ‘collectieven en co-ontwikkelaars’ belicht

bouwbreed Premium

Het gisteren gepresenteerde elfde deel uit de serie Wooninnovatie Reeks van Arko Uitgeverij is gewijd aan de praktische aanpak bij nieuwe vormen van opdrachtgeverschap in de woningbouw. In zo’n zeventig pagina’s wordt de werkwijze van “collectieven en co-ontwikkelaars” belicht.

Daarbij is veel plaats ingeruimd voor voorbeelden uit de praktijk van het collectief particulier opdrachtgeverschap. De Wooninnovatie Reeks is bedoeld voor personen en organisaties die actief zijn voor de woningmarkt. Aan de orde komen innovaties en wat daar bij komt kijken. Het laatste nummer is gewijd aan de ‘procesarchitectuur’ bij nieuwe vormen van opdrachtgeverschap.
Centraal hierin staat de rol van de toekomstige bewoners bij de ontwikkeling. Anders dan de reguliere projectontwikkelaar, ontwikkelen co-ontwikkelaars niet op eigen initiatief, bestemd voor de markt. In plaats daarvan maken zij hun bouwplannen uitsluitend samen met de kopers en/of huurders van de te bouwen woningen.
“Zij baseren”, wordt de groep gedefinieerd, “hun projecten niet op marktonderzoek of de belangen van een grondbedrijf, maar op de inzet van particuliere initiatiefnemers.” Het is kleinschalig werk. De professionele co-ontwikkelaar werkt daardoor relatief onopvallend, in de schaduw van de grote, landelijk bekende projectontwikkelaars en woningcorporaties. “Meestal zijn zij maar in een klein aantal projecten tegelijk actief. Naast hun reguliere werk, als architect of opbouwwerker, of als specialist in de begeleiding van collectief particulier opdrachtgeverschap.”

Platform

De makers van de reeks proberen een bedrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit in de woningbouw door nieuwe ontwikkelingen in beeld te brengen. Dit om te voorkomen dat relevante kennis verloren gaat waardoor achterhaalde werkwijzen lang stand kunnen houden.
De elf nummers die vanaf 2004 zijn verschenen, gaan onder meer over vormen van opdrachtgeverschap, bewonersparticipatie, ifd-bouw, consumentgericht bouwen, integriteit en aanbesteding, financiering, beheer en dienstverlening.
“Er is”, stellen de makers, “behoefte aan systeeminnovaties; nieuwe manieren van samenwerken, ontwerpen en integreren. Sys­tematische terugkoppeling leidt tot nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, procesmanagement, risicobeheersing en exploitatie.” Dat is dringend gewenst want, zo weten ze: “Als processen en producten niet op elkaar aansluiten, gaat kwaliteit verloren”.
‘Initiatief en invloed, procesarchitectuur voor collectieven en co-ontwikkelaars’, verschijnt bij Arko Uitgeverij.

Reageer op dit artikel