nieuws

Vetorecht voor omwonenden versnelt nieuwe projecten

bouwbreed

GroenLinks in Hilversum pleit voor een vetorecht van omwonenden bij nieuwbouw- en sloopprojecten. Volgens de lokale oppositiepartij worden daarmee ellenlange procedures tot aan de Raad van State voorkomen. Actieve bewoners weten volgens de partij vaak beter dan raadsleden en wethouders welke valkuilen er zijn.

Het initiatiefvoorstel waarover de gemeenteraad van Hilversum begin december beslist, houdt in dat ‘gekozen’ omwonenden nauw betrokken zijn bij de planontwikkeling. Gegronde tekortkomingen in de plannen houdt de bewonerscommissie voor aan de gemeenteraad die daar vervolgens een bindend besluit over neemt. “Nu is het zo dat het college een plan voorhoudt aan de raad zonder dat omwonenden goed zijn gehoord. De gemeenteraad weet nauwelijks met welke plannen hij instemt, met als gevolg dat veel projecten tot aan de Raad van State worden aangevochten”, aldus Erik de Lange woordvoerder van GroenLinks. Volgens hem weten bewoners vaak veel beter dan raadsleden en wethouders waar het om gaat. “Ze hebben tegenwoordig zoveel informatie tot hun beschikking. Raadsleden ook, maar die moeten duizend andere dingen behandelen. Vaak weten ze niet eens dat ze met het goedkeuren van een plan grenzen overschrijden.” De Lange vindt niet dat elke willekeurige bezwaarmaker in de ‘vetocommissie’ zitting kan nemen. “Voor hobbyisten die tijd over hebben om voor de wielen van de gemeente te gaan rijden, is geen plaats.”

Angst

De Lange meent dat de bestuurders in Hilversum uit ‘angst’ plannen doordrukken naar eigen inzicht. Bewoners krijgen te horen dat er naar ze wordt geluisterd, maar op het moment dat ze mogen reageren, is het vaak te laat. “Ze reageren op een voldongen feit. De wethouder neemt de bezwaren van omwonenden voor kennisgeving aan. Drie maanden later komt hij terug met de boodschap dat hij er voor de bewoners niets uit heeft kunnen slepen.”
De Lange verwijst onder meer naar het W.C. Bradelaanproject waar twintig woningen en vijftien appartementen in de plan waren opgenomen. Ook toen hield Hilversum ondanks verschillende tegenargumenten vast aan het eigen plan. “Uiteindelijk werd het plan volledig weggevaagd door de Raad van State. Nu komen er 25 eengezinswoningen die binnen het bestemmingsplan passen.”
Ook bij het woon-zorgproject Lieven de Key (onder meer 120 levensloopbestendige woningen) ziet De Lange de bui al hangen. Op dit moment liggen er 85 bezwaarschriften bij de gemeente. “En het Zuiderkerkproject. Dat duurt ook al tien jaar.”

Rotterdam

Het idee om een vetorecht te geven aan omwonenden is door De Lange opgepikt in Rotterdam. Van dichtbij maakte hij in de Maasstad mee (tussen de jaren zeventig en negentig) hoe duizenden woningen op die manier werden gerenoveerd.

Reageer op dit artikel