nieuws

Verkiezingsdebat water

bouwbreed

Zelfs de meeste Koninklijke Paleizen houden het niet droog indien Nederland niet snel afdoende maatregelen neemt tegen de toenemende dreiging van overstromingen en wateroverlast. Willem-Alexander is dus ook uit eigen belang internationaal watermanager en voorzitter van de nationale Adviescommissie Water. De troonopvolger zelf herinnert er tijdens optredens graag aan. Bij wijze van grap dan. Een

Zelfs de meeste Koninklijke Paleizen houden het niet droog indien Nederland niet snel afdoende maatregelen neemt tegen de toenemende dreiging van overstromingen en wateroverlast. Willem-Alexander is dus ook uit eigen belang internationaal watermanager en voorzitter van de nationale Adviescommissie Water. De troonopvolger zelf herinnert er tijdens optredens graag aan. Bij wijze van grap dan. Een
kroonprinselijk geintje dat doorgaans waardering oogst. Zelfs bij afwezigheid van de Oranjetelg, zoals tijdens het eerste verkiezingsdebat water, kort voor 22 november in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Een debat, georganiseerd door de jeugdige directeur van een wateradviesbureau. En met een discussie tussen watermanagers en politici onder het motto ‘nieuw water elan’. Bedoeld om de politiek te overtuigen van de noodzaak om het waterbeleid na de verkiezingen een nieuwe impuls te geven. Of dat lukte?
De organisator zelf, een positivo zo te zien, blikte in de pers tevreden terug. Politici bagatelliseren echt de klimaatsveranderingen, vond hij, maar bij de aanwezige bestuurders, experts en opvallend veel jongeren, was woede te zien. Daar zit het elan! Slimme bewoordingen tegen beter weten in. Want zo vermeed de debat initiator de onvermijdelijke conclusie: weer geen elan bij de politiek. Ga maar na: slechts vier partijen woonden het verkiezingsdebat water bij. Bovendien: geen lijsttrekkers, geen prominenten. De PvdA zond weliswaar haar fractiespecialist van de afgelopen jaren, maar die stond wel erg laag op de kandidatenlijst. Idem de VVD. Het CDA vaardigde wel een hoger geplaatste parlementariër af. Maar waar waren de feitelijke fractiespecialisten van die partij? De SP tot slot zond een oude rot die al weer jaren geleden de Kamer verliet. Van de andere partijen geen spoor. De partijprogramma’s stemmen qua water evenzeer tot droefenis. Er gaan vele miljarden euro´s overheidsgeld in de watersector om en de wateropgaven zijn de komende jaren bijzonder groot, maar de meeste partijen komen niet verder dan oude oneliners. Alleen de ChristenUnie kwam met enige uitgewerkte ideeën.
Enkele voorstellen: de afschaffing van waterschappen (PvdA), een modernere vorm van bestuur en financiering van deze instellingen (CDA), kustuitbreiding in zee (PvdA, VVD), sterk verruimde rivieren (Groen Links), bestrijding van de verdroging (Groen Links), beter grondwaterbeheer (ChristenUnie), één coördinerend minister voor waterzaken (ChristenUnie) en samenwerking in regionale organisaties tussen waterleveranciers, waterzuiveraars en rioolbeheerders. Zo bezien valt niet verwachten dat de komende regering, van welke kleur dan ook, een daadkrachtiger waterbeleid kiest dan de vorige ploeg.
Het blijft bij polderen, onderzoeken na onderzoeken en slechts mondjesmaat geld reserveren. Dat alles onder het motto dat er wel iets dient te gebeuren maar dat we het gevaar van overstromingen en water-overlast niet moeten over dramatiseren.
De nu demissionaire regering kondigde kort voor de verkiezingen plotseling aan beter voorbereid te willen zijn op overstromingen. Hoe? U raadt het: al weer een onderzoek. Een taskforce onder leiding van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, VVD-er Jan Franssen, krijgt twee jaren de tijd om een Nota Waterveiligheid te schrijven en een landelijke hoogwateroefening voor te bereiden. Is dat elan? Niet dus. Want het betekent weer uitstel.
Ik hoor de nieuwe waterminister nu al denken: daarna zien we verder. Ben benieuwd of het volgende verkiezingsdebat water nog meer woede oplevert of louter berusting.
Jelle Leenes

Reageer op dit artikel