nieuws

Van Hoek zet metamorfose in bij bouwinstituut

bouwbreed

Het vijftigjarige Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid ondergaat een metamorfose. Werkwijzen veranderen, nieuwe onderzoeksvelden ontgonnen. Directeur Taco van Hoek zoekt naar verbreding en vervlechting, zonder de diepte uit het oog te verliezen.

Taco van Hoek: “De bouwers zijn trots iets te maken, iets na te laten”.

In de acht maanden sinds zijn overstap van het Centraal Plan Bureau naar het EIB is Van Hoeks waardering voor de bouwnijverheid alleen maar toegenomen. “De sector blijkt een hele leuke, open bedrijfstak. Die kijk staat haaks op het beeld dat velen hebben. De mensen in de bouw zeggen waar het op staat. Dat bevalt mij”.
Van Hoek is van plan komend jaar de banden met het bedrijfsleven verder aan te halen. Hoe werkt de sector eigenlijk? Waar wil het bedrijfsleven naar toe? “De bouwers zijn trots iets te maken, iets na te laten. Hoe Wim van Vonno vertelde over de bouw van zijn Arena. Boeiend. Een heel verschil met de onderzoekswereld, waar ik uit kom”.
Kort na binnenkomst bij het EIB voerde Van Hoek individuele gesprekken met de 25 medewerkers van het instituut. Wat doe je, wat gaat goed, wat kan beter. Ook stak hij zijn licht op buiten de deuren van het EIB. Om vervolgens vast te stellen dat alle zorgvuldig opgebouwde data en deskundigheid verdergaande ontplooiing verdienen.
“We zijn een dagje op de hei gaan zitten. Nou ja, de Amsterdamse hei. De bijeenkomst werd door vier mensen voorbereid. Er volgden heel goede discussies. Wat willen we zijn, hoe bereiken we dat”.
Het treffen leidde tot een strategie van de komende jaren. Het plan valt bij het bestuur in goede aarde. Zijn nieuwe investeringen nodig? Jazeker. Het bestuur staat positief tegenover de gedachte extra economen en econometristen aan te trekken om het EIB een stevige duw in de rug te geven.
Het EIB zal meer aandacht schenken aan onderwerpen die te maken hebben met de bebouwde ruimte. Het maandag te presenteren onderzoek naar de effecten van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is een voorbeeld. Ook kijken de Amsterdamse economen voortaan met verscherpte blik naar de overheid. Het Haagse beleid vraagt om doorrekening. Grote groepen kunnen met de analyses hun voordeel doen. Waaronder niet in de laatste plaats de overheid zelf.
Van Hoek hecht aan rekensommen die rendement aantonen. Wat leveren alle inspanningen ten aanzien van scholing in de bouw eigenlijk op? Met de uitkomsten is naar keuze geld te verdienen of de kwaliteit te verhogen.
De vernieuwing in de bouw is een ander onderwerp waarop Van Hoek zijn oog heeft laten vallen. “Innovatie geldt als belangrijk vraagstuk. Tot op heden is desondanks niet veel aan economische analyse verricht. Hoe blijkt dat de innovatie tekortschiet? Wat is de oorzaak? Wat zijn de economische prikkels om innovaties te laten slagen? Aan onderzoek naar concrete aangrijpingspunten hebben we wat”.

Reageer op dit artikel