nieuws

Timmerindustrie voert prijzen op

bouwbreed Premium

De timmerindustrie profiteert krachtig van de aantrekkende vraag. Dat blijkt uit de maandelijkse producentenpeiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de ondernemers in de timmerindustrie geeft 42 procent aan komende maanden de prijzen te zullen verhogen. In oktober durfde nog maar 15 procent aan een prijsverhoging te denken.
De orderpositie in de timmersector bevindt zich iets meer dan 10 procent boven het niveau van peiljaar 2000. Een jaar geleden keek de branche nog tegen een achterstand aan van 10 procent.
Een op de vijf ondernemers meldt een toenemende binnenlandse vraag. Het buitenland is wat minder happig. Bij 8 procent van de bedrijven wordt extra personeel aangenomen. Bij 13 procent van de ondernemers lopen de voorraden op.
Ook de fabrikanten van bouwmaterialen, aardewerk en glas zijn vol vertrouwen. Uit de helft van de directiekamers komen richtlijnen de prijzen naar boven toe bij te stellen.
Terwijl de binnenlandse orders zich in een stijgende lijn bevinden, trapt het buitenland duidelijk op de rem. Bijna een derde van de bedrijven verwacht minder buitenlandse orders. Nadat afgelopen maanden de stemming positief was over het aantrekken van meer personeel, meldt in november 13 procent toch weer aan inkrimping te denken. Bij 11 procent van de bedrijven lopen de voorraden op.
De baksteenindustrie zit volop in het werk. De orderpositie ligt 15,7 procent boven het niveau van de eeuwwisseling. Voor de tweede achtereenvolgende maand geeft een groot deel van de ondernemers aan zich voor te bereiden op afnemende bedrijvigheid. De helft van de bedrijven meldde zowel in oktober als november minder orders te verwachten.
De verkoopprijzen vertonen in de baksteensector een licht stijgende tendens. Hier en daar vinden personele uitbreidingen plaats. Een kwart van de bedrijven kampt met een afzwakkende orderstroom uit het buitenland.

Beton

In de betonbranche snijdt 16 procent van de bedrijven in de arbeidscapaciteit. In september nam 1 op de 5 ondernemers nog extra personeel aan. De helft van de bedrijven maakt plannen om de prijzen te verhogen.
De orderpositie in de betonsector is afgelopen jaar sterk verbeterd. Vorig jaar keek de branche nog tegen een achterstand aan van 10,1 procent ten opzichte van het jaar 2000. Het volume aan opdrachten was in november 6,4 procent beter dan zes jaar geleden. Na maanden van krimpende voorraden raken de opslagplaatsen weer wat voller. Opvallend is dat een kwart van de ondernemers in de betonproducten rekent op meer opdrachten uit het buitenland.

Reageer op dit artikel