nieuws

Stad heeft behoefte aan rijke ouderen

bouwbreed Premium

De 50-plusser kiest voor een eengezinswoning in een kleinschalige seniorenbuurt. Dat is de opvallendste conclusie van de onlangs gepresenteerde Nationale 50+ Woonenquête. De NVB-directieleden, Nico Rietdijk en Frits Nuss , verbazen dit niets. De vraag is of de echte woonwensen van ouderen nu eindelijk erkend gaan worden.

De woonwensen van de 50-plusser lijken, eindelijk, dan toch te zijn ontdekt. Echter, al jaren laat ‘NVB-Huizenkopers in profiel’ van NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers zien dat 50-plussers liever in een eengezinswoning dan in een appartement wonen.

Vergrijzingsgolf

Het is niet voor de eerste keer dat er wordt gesproken over een komende vergrijzingsgolf maar in huisvestingsvisies, laat staan concrete bouwprogramma’s, wordt daar tot op de dag van vandaag nauwelijks aandacht aan geschonken. Dit tij lijkt misschien nu dan toch te keren. Diverse steden buigen zich immers tegenwoordig over de vraag hoe al die ouderen straks moeten worden gehuisvest. En verschillende recente enquêtes naar de woonwensen doen daar dus een schepje bovenop. Zo ook de Nationale 50-plus Woonenquête waar zelfs het ministerie van VROM een financieel steentje aan heeft bijgedragen. De uitkomsten van deze enquête zijn overigens bijna identiek aan ons jaarlijks onderzoek Huizenkopers in profiel. Dat is niet om zuur te doen maar slechts een constatering. De enquête maakt wederom duidelijk dat ouderen er niets voor voelen om in een appartement te gaan wonen.

Patiowoning

Het leeuwendeel kiest simpelweg voor een volledig toegankelijke eengezinswoning. Een patiowoning zou zelfs nog mooier zijn. Alleen in de groep 75-plussers is de vraag naar een appartement duidelijk groter. Maar dan nog wil 30 procent verhuizen naar een eengezinswoning. Kortom, conclusies waar wij niet echt van achterover zijn gevallen. Maar door alle aandacht hiervoor zijn wij natuurlijk wel heel erg benieuwd welke gevolgen deze uitkomsten nu hebben voor onze bouwprogramma’s die, zeker in de steden, door appartementen worden gedomineerd. Want werd niet altijd gedacht, “als we maar genoeg appartementen dicht bij voorzieningen bouwen dan komen die ouderen wel?”
Nou, die ouderen komen dus niet. Logisch want we hebben het hier namelijk over een groep mensen die exact weten wat zij willen. Het zijn vooral mensen die hun pensioen goed hebben geregeld en die voor comfort gaan. En als zij dat niet kunnen vinden dan vertrekken zij naar elders. En dat elders ligt tegenwoordig niet zelden in het buitenland. Zo emigreerden vorig jaar maar liefst 121.000 Nederlanders, onder wie heel veel ouderen. En dat is alleen al uit economisch oogpunt een onwenselijke situatie.

Verdichten

De stad heeft behoefte aan kapitaalkrachtige ouderen en moet zich er voor inzetten om die groep ook daadwerkelijk te behouden. Maar in plaats daarvan kiest menig gemeentebestuur voor verdichten. Met als gevolg, het laatste park, pleintje en stukje groen verdwijnt. En juist de aanwezigheid van zaken als een aantrekkelijk park, een mooie brede laan, vrij uitzicht zijn voor ouderen voorwaarden om zich ergens te vestigen. De woonomgeving en vooral de leefkwaliteit zijn voor deze groep van doorslaggevend belang. Wil de stad voor ouderen een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn, dan moet het daar meer aandacht voor hebben. En vervolgens horen daarbij ook de woonproducten die 50 plussers aanspreken. En wanneer deze producten als een kleinschalige buurtje voor ouderen bij elkaar worden geplaatst, is succes op voorhand verzekerd.
Degenen die overigens denken dat het met die toename van ouderen wel meevalt moeten zich bedenken dat de groep 50 plussers jaarlijks met ongeveer 100.000 groeit. Dat zijn er maar liefst 12 per uur. Dat betekent dat in de 5 minuten dat u dit stukje las er al weer één is bijgekomen.
Nico Rietdijk, Frits Nuss
Directie NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, Voorburg

Reageer op dit artikel