nieuws

Het doortrekken van de A4 en het aanleggen van de A6/A9 gaan niet door. De A74 bij Venlo wordt niet aangelegd via de zuidelijke Plateauvariant. Over vier jaar kan een systeem voor eerlijke betaling van het wegvervoer worden ingevoerd, op voorwaarde dat dan fors is geïnvesteerd in het openbaar vervoer.

Het doortrekken van de A4 en het aanleggen van de A6/A9 gaan niet door. De A74 bij Venlo wordt niet aangelegd via de zuidelijke Plateauvariant. Over vier jaar kan een systeem voor eerlijke betaling van het wegvervoer worden ingevoerd, op voorwaarde dat dan fors is geïnvesteerd in het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer is stiefmoederlijk behandeld. Het openbaar vervoer had kunnen zorgen voor ontlasting van het autoverkeer, als tijdig was geïnvesteerd. De samenhang tussen bouwen en vervoer ontbreekt, waardoor nieuwe wijken en buurten vaak verstoken zijn gebleven van goed openbaar vervoer.
Het komende kabinet moet zich weer veel meer gaan bezighouden met volkshuisvesting. Een kwalitatief goede huur- of koopwoning hoort voortaan voor iedereen bereikbaar te zijn. Grondspeculatie moet worden tegengegaan. Ook zou er een verbod moeten komen op langdurige leegstand. Hypotheekrenteaftrek beperken tot maximaal 350.000 euro.
Woningcorporaties moeten hun maatschappelijke taak weer oppikken. De woonbehoefte en niet de dikte van de portemonnee dient het criterium te zijn. De nieuwbouw van betaalbare woningen worden vergroot, met gebruikmaking van de omvangrijke reserves van de corporaties.
Weer minister voor milieuzaken. Per jaar is 2 procent energie te besparen. Investering in wind- en zonne-energie verdient injectie. Kernenergie is geen oplossing voor ons energieprobleem. MEP-subsidie herinvoeren. Tweede Maasvlakte afblazen. Extra groene ‘corridors’ in en rond steden en dorpen. Het bestaande groen wordt toegankelijker gemaakt.
De arbeidsmigratie wordt beter gereguleerd. Voorkomen wordt dat cao’s worden ontdoken, lonen en arbeidsvoorwaarden verslechteren en buitenlandse arbeiders worden misbruikt. Werkomstandigheden worden aangepast aan de mensen en niet andersom. Duidelijke en heldere regels voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie wordt versterkt en treedt ook op bij leeftijdsdiscriminatie.

Reageer op dit artikel