nieuws

Register vrijesectorwoning blijft open

bouwbreed Premium

Het register voor vrijesectorwoningen blijft voorlopig open voor nieuwe inschrijvingen. Dat is het gevolg van het nieuwe huurbeleid dat door de Tweede Kamer is aangenomen. Door het besluit komt er voor bouwers meer ruimte om dure huurwoningen te bouwen.In de oorspronkelijke voorstellen van minister Winsemius van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) zou het register voor vrijesectorwoningen per 1 januari 2007 sluiten voor nieuwe, dure huurwoningen. Daarna zouden deze woningen onder het nieuwe huurregime vallen dat huurverhogingen en liberalisatie onmogelijk maakt. Hierdoor is het voor commerciële verhuurders niet meer aantrekkelijk om geld in de woningen te steken.

Het nieuwe beleid dat per 1 januari 2007 ingaat, legt de huurstijgingen in het niet geliberaliseerde deel van de van markt in elk geval tot 2010 aan banden. Daarna zouden de huren alleen onder de voorwaarde dat er voldoende woningen worden gebouwd geleidelijk worden geliberaliseerd.

Gemeenten

Voor inschrijving in het register van geliberaliseerde huurwoningen moet de projectontwikkelaar of bouwer naar de gemeente waarin de woning wordt gebouwd. Vervolgens geeft de lokale overheid een verklaring dat de woning niet onder het huurbeleid valt.
Met deze verklaring op zak kan de woning vervolgens aan een institutionele belegger of andere commerciële verhuurder worden aangeboden. Zonder de verklaring kan de woning praktisch niet verkocht worden omdat de huurstijging dan zo beperkt wordt dat een commercieel rendement op het vastgoed niet meer te halen is.
De IVBN, belangenvereniging institutionele beleggers, betwijfelt of het beleid zorgt dat meer woningen gebouwd worden, wat het uitgangspunt van de minister was. Door de vele amendementen en moties van de Tweede Kamer zou van daadwerkelijke liberalisatie en meer marktwerking nog geen sprake zijn.

Reageer op dit artikel