nieuws

Regieraad Oost: Onderwijs en mkb bij elkaar brengen

bouwbreed Premium

Gedeputeerde van de provincie Overijssel Theo Rietkerk vindt dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) te weinig doet aan kennisontwikkeling. Als voorzitter van de Regieraad Bouw Oost-Nederland wil hij het thema opleiding daarom voor goed boven aan de agenda krijgen.

“Door de dip in de bouwsector is het voor mkb-bedrijven moeilijk om de laatste ontwikkelingen bij te houden.” Rietkerk kent zijn achterban. Middelgrote en kleine bedrijven hebben zware tijden achter de rug. “Ze zijn de laatste tijd vooral druk geweest met overleven.” Nu de bouw meelift op het aantrekken van de economie, is er weer ruimte voor zaken die verder gaan dan het in stand houden van het bedrijf.
“Aanvankelijk hadden de bouwbedrijven in de Regieraad weinig belangstelling voor de werkgroep onderwijs. Het werd te soft gevonden en het is een onderwerp dat pas op de lange termijn iets oplevert.” Maar Rietkerk heeft het er niet bij laten zitten. En na voorzichtig aandringen, schoven de bouwers in de Regieraad de gevraagde werkgroepleden naar voren. Doel van de werkgroep is om de banden met de onderwijsinstellingen in Oost-Nederland, en bij de Regieraad gaat het dan om de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland, stevig aan te halen. “Er is wel samenwerking, maar die is eigenlijk te vrijblijvend”, schetst hij de huidige stand van zaken. Een nog te organiseren workshop waarvoor alle regionale opleidingscentra (roc’s) – de voormalige lagere en middelbare beroepsopleidingen, hogescholen en universiteiten in het oosten worden uitgenodigd, moet het startpunt worden van een structurele samenwerking.

Bouwacademie

Rietkerk mag dan niet tevreden zijn over de huidige gang van zaken, dat betekent nog niet dat er helemaal niets gebeurt waarover de Regieraad Oost Nederland tevreden is. “De Saxion Hogeschool werkt momenteel aan het opzetten van een bouwacademie. En daar is heel veel belangstelling voor.” Voor de kennisuitbreiding van de bouwsector, kijkt Rietkerk niet alleen naar de onderwijssector. De Regieraad gaat ook zelf onderzoek doen. En daarbij staat de marketing van de bouw centraal. “Door de bouwfraude is bij het publiek toch een beeld ontstaan, dat niet helemaal juist is. En dat willen wij bijstellen.” Om te achterhalen hoe de klantenkring van de bouw tegen de sector aankijkt, wordt een klantenpanel in elkaar gezet. Het panel wordt breed samengesteld. “Van gemeenten tot particuliere opdrachtgevers.” Na de parlementaire enquête naar fraude in de bouw, is de overheid druk bezig geweest met opstellen van zwarte lijsten. Aannemers die zich niet aan de regels houden, zo is het idee van dergelijk lijsten, worden genoteerd en komen niet meer in aanmerking voor opdrachten. Rietkerk wil met het opstellen van een sterrenlijst geen negatieve prikkel meer geven, maar een positieve. “De sterrenlijst zoals wij die willen invoeren, is een soort databank waarin bouwbedrijven en hun competenties worden opgenomen”, licht Rietkerk de opzet toe.
Om het innovatief aanbesteden te stimuleren, gaat de Regieraad Bouw Oost-Nederland op zoek naar een proefproject waarvoor een vernieuwende contractvorm wordt uitgewerkt en als dat mogelijk is toegepast. “We kijken daarbij naar belangrijke infrastructurele projecten.” Zo is er bijvoorbeeld de A1 die vanaf Deventer tot aan de Duitse grens verbreed moet worden tot een zesbaans snelweg. Daarnaast wordt gekeken naar de Deltalijn, een spoorlijn die van Arnhem naar het Duitse Ruhrgebied loopt. “Dat is een bestaande verbinding, maar die moet worden opgewaardeerd.”
Rietkerk veert op als de woningbouwprojecten in het oosten ter sprake komen. “Gebiedsontwikkeling van de IJsseldelta bij Kampen is op zich al heel innovatief. Hiervoor is net het masterplan goedgekeurd.” Rietkerk staat op en loopt naar een op een stuk hardboard geplakte stafkaart van het gebied rond Kampen. “Kijk hier in de IJsseldelta-Zuid.” Hij draait met zijn vinger rondjes boven het nu nog groene gebied tussen de historische stad en het Veluwemeer. “Daar worden vier- tot zesduizend woningen gebouwd.”

Reageer op dit artikel