nieuws

Rabobank: Huizenprijs stijgt verder

bouwbreed

De huizenprijzen blijven dit en volgend jaar verder stijgen. Het economisch herstel en de nog steeds lage rente werken hieraan mee. Voor Amerikaanse toestanden op de woningmarkt behoeft hier niet te worden gevreesd, vindt de Rabobank.

De bank verwacht dat de Nederlandse huizenprijzen in 2006 en 2007 gemiddeld met circa 5,5 procent en 3,5 procent stijgen. Het macro-economische herstel zet door en de consument draagt hieraan een steentje bij. Bovendien blijft de kapitaalmarktrente zich gunstig ontwikkelen, waardoor koophuizen voor veel mensen aantrekkelijk zijn. Dit blijkt uit het ‘Kwartaalbericht Woningmarkt’ van Rabobank.
De toename van de huizenprijzen bedroeg volgens de NVM in het derde kwartaal 2,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze toename was duidelijk groter dan in dezelfde periode in 2005. Vergeleken met een jaar eerder zijn de huizenprijzen 6,2 procent gestegen tot 241.000 euro. Van vrijstaande woningen steeg de prijs in het derde kwartaal het snelst.
De nieuwbouwproductie is nog altijd laag, maar neemt inmiddels toe. Het twaalfmaandstotaal gereedgekomen nieuwbouwwoningen in augustus kwam op 71.501 (4,9 procent hoger dan een jaar eerder). Dit aantal werd voor het laatst gerealiseerd in de eerste maanden van 2002. De stijging is vooral het gevolg van meer nieuwe huurwoningen. De toename van het aantal bouwvergunningen is positief en draagt er vooral aan bij dat het aantal nog gereed te komen nieuwbouwwoningen groeit tot ruim 170.000.
Het groeiende consumentenvertrouwen vertaalt zich in een stijging van het aantal woningtransacties. In de eerste negen maanden van dit jaar werden bijna 155.000 bestaande woningen verkocht, 4,8 procent meer dan in dezelfde periode in 2005. De bank constateert wel dat sinds twee maanden het twaalfmaands-totaal iets terugloopt. Verwacht wordt dat het aantal transacties in heel 2006 vergelijkbaar zal zijn met het niveau van de topjaren eind jaren negentig.

Verschillen

De huidige vertraging op de Amerikaanse huizenmarkt roept de vraag op of dit zich op korte termijn ook in Nederland kan voordoen. Dit acht de bank onwaarschijnlijk. De Amerikaanse en Nederlandse koopwoningmarkten vertonen weliswaar gelijkenissen, maar op essentiële punten, zoals economische ontwikkeling, prijsspeculatie, renteverloop en woningaanbod, zijn er verschillen.
In Nederland is het economisch dal al gepasseerd, terwijl zich in de VS juist nu een groeivertraging voordoet. Verder is speculeren op prijsstijgingen met een tweede huis in Nederland veel minder gebruikelijk dan in de VS. Bovendien is de korte rente in Europa veel minder fors gestegen dan in de VS. Wie zijn woning ‘kort gefinancierd’ heeft is daarom in Nederland nog altijd veel voordeliger uit dan in de VS. Tot slot, en volgens Rabobank misschien wel het belangrijkst, blijft het aanbod in Nederland nog altijd ver achter bij de vraag.

Reageer op dit artikel