nieuws

Raad: Coördinatie ontbreekt in bouw

bouwbreed Premium

De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert een probleem met de veiligheid in de bouwsector, en voor gevelbekleding in het bijzonder. De Raad wil één verantwoordelijke hoofdcoördinator voor de veiligheid en steunt daarom het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid dat enkele brancheverenigingen in de bouw hebben opgesteld.

Dat blijkt uit de rapportage van het onderzoek ‘Veiligheidsproblemen met gevelbekleding’ dat de Raad gisteren publiceerde. De Onderzoeksraad, onder leiding van prof.mr. Pieter van Vollenhoven, meent dat gebrek aan coördinatie en toezicht bij het ontwerp en de uitvoering van gevelbekleding veiligheidsproblemen veroorzaakt. Omdat de achterliggende problemen zich sectorbreed voordoen, concludeert de Raad dat “de veiligheidsproblemen niet op zichzelf staan”.
Zo maken de raadsleden zich zorgen over de toenemende specialisatie die extra coördinatieproblemen met zich meebrengt, in combinatie met de afnemende prioriteit voor coördinatie, controle en toezicht .
De Raad pleit er daarom voor dat bij elk bouwproject één hoofdcoördinator wordt aangewezen die eindverantwoordelijk is voor de constructieve veiligheid in het ontwerp en de uitvoering. De Onderzoeksraad ziet het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid als een belangrijke stap en dringt er bij de minister op aan om er samen met de brancheverenigingen voor te zorgen dat de betere coördinatie er ook echt komt.

Registratie

Daarnaast luidt het advies aan de brancheverenigingen Bouwend Nederland, ONRI en de Bond van Nederlandse Architecten, om één registratie op te zetten van voorvallen waarbij de constructieve veiligheid in het geding is. De voorvallen zouden structureel onderzocht moeten worden op directe en achterliggende oorzaken.
Onderzoek is nu te veel gericht op het herstel en het vinden van de directe oorzaak. Bovendien zijn de onderzoeksresultaten meestal alleen beschikbaar voor de opdrachtgever en worden ze zelden gepubliceerd. In het rapport valt verder te lezen dat de Raad de indruk heeft gekregen dat gemeentelijke bouw- en woningtoezichten over onvoldoende capaciteit en specialisme beschikken om grote en complexe bouwwerken adequaat te kunnen toetsen voor de bouwvergunningaanvraag. Slechts een handvol mensen in Nederland zou de regelgeving volledig doorgronden. De raadsleden vinden dat zorgelijk omdat het volgens hen betekent dat de regels niet meer door alle partijen goed worden toegepast. Zo ontdekten ze, net als bij het onderzoek naar de Schipholbrand, dat aanvragers van een bouwvergunning soms onvolledige en onvoldoende onderbouwde aanvragen indienen.
De Raad beveelt de minister van VROM daarom aan om samen met de VNG na te gaan hoe de bewijslast omgekeerd kan worden, zodat de vergunningaanvrager de veiligheid moet aantonen.
Op pagina 11:
Gevelbekleding is niet veilig genoeg.

Reageer op dit artikel