nieuws

PvdA zet fors in op eigenbouw platteland

bouwbreed Premium

Plattelandsgemeenten moeten veel vaker in zee gaan met verenigingen van jonge mensen en gezinnen die zelf betaalbare woningen willen bouwen. Daarnaast moeten plattelandscorporaties desnoods worden gedwongen meer in te zetten op initiatieven die leiden tot goedkope woningen.

Met deze boodschap hebben PvdA-leider Wouter Bos en Kamerlid Staf Depla gisteren een lans gebroken voor de bouw van meer goedkope woningen op het platteland. Volgens de PvdA is eigenbouw bij uitstek een geschikte manier meer betaalbare woningen op het platteland te krijgen zodat startende jongeren in hun eigen dorpenkunnen blijven wonen. “Juist in plattelandgemeenten waar weinig bouwmogelijkheden zijn zie je dat jongeren nu een kleine kans hebben”, aldus Depla. “Gemeenten kiezen vaak voor de uitgifte van grote kavels voor de bouw van villa’s omdat ze daar meer aan verdienen. Keer op keer hoor je de klacht dat er op het platteland alleen maar wordt gebouwd voor de rijke mensen uit de stad en dat de jongeren van het platteland gedwongen zijn naar de stad uit te wijken.” Initiatieven zoals in het Brabantse Bladel, waar jongeren in verenigingsverband huizen bouwen voor 120.000 euro die normaal gesproken meer dan twee ton kosten, verdienen volgens Bos en Depla op grote schaal navolging.

Tips

De partij heeft gisteren een boekje met tips voor gemeenten gepresenteerd om particulier opdrachtgeverschap een forse impuls te geven. De PvdA is ervan overtuigd dat juist eigenbouw op het platteland interessant is omdat het leidt tot goedkopere woningen. Met bouwen in eigen beheer kan de prijs van een nieuwbouwwoning tot tientallen procenten lager uitkomen, stelt Depla. Besparingen worden gehaald omdat er geen projectontwikkelaar nodig is. Daarnaast zijn er ook forse besparingen te halen als de vereniging van toekomstige bewoners zelf de aannemer en architect uitkiest.
De partij vindt dat gemeenten meer bouwgrond beschikbaar moeten stellen voor initiatieven voor eigenbouw waarbij de toekomstige bewoners in verenigingsverband opereren. Dat het nu geen storm loopt bij de gemeenten heeft volgens de Depla niet alleen te maken met het feit dat de grond vaak in handen van ontwikkelaars is, maar omdat er ook een mentaliteitsverandering nodig is. Om gemeenten te helpen wil hij een andere stimuleringsregeling. De huidige regeling waarbij gemeenten per woning die via particulier opdrachtgeverschap wordt gebouwd 1600 euro kunnen krijgen, levert volgens volgens Depla niets op. “Je kunt de 60 miljoen euro beter inzetten om grondposities te verwerven en initiatieven van verenigingen van bewoners voor te financieren.”

Reageer op dit artikel