nieuws

PvdA bepleit stevige aanpak slapende VvE’s

bouwbreed Premium

Gemeenten moeten eigenaren van woningen in kwetsbare wijken kunnen dwingen tot het opstellen en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan om achterstallig onderhoud en verloedering te voorkomen. Desnoods moeten Verenigingen van Eigenaren in probleemwijken op straffe van een dwangsom verplicht worden onderhoud aan de woningen te plegen.

Gemeenten moeten eigenaren van woningen in kwetsbare wijken kunnen dwingen tot het opstellen en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan om achterstallig onderhoud en verloedering te voorkomen. Desnoods moeten Verenigingen van Eigenaren in probleemwijken op straffe van een dwangsom verplicht worden onderhoud aan de woningen te plegen.
Dit nog vertrouwelijke plan lanceert de PvdA vandaag in Rotterdam tijdens de verkiezingscampagne. De PvdA pleit al langer voor een steviger aanpak van slapende Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in achterstandswijken. Juist in deze wijken met een goedkope voorraad functioneren de verenigingen slecht of niet goed met alle gevolgen vandien. “Wat je nu ziet is dat bij de woningen die met veel geld zijn opgeknapt de verloedering weer van voren af aan begint zodra de steigers zijn weggehaald”, aldus PvdA-Kamerlid Staf Depla.
Volgens de partij is de huidige verplichting voor onderhoudsreservering voor de VvE’s een dode letter in de wet omdat er niets staat over de hoogte van het bedrag dat minimaal in de onderhoudspot moet zitten. De PvdA pleit daarom al geruime tijd voor het vastleggen van een minimaal bedrag voor de onderhoudspot, maar heeft daarvoor in de Kamer de handen tot dusverre niet op elkaar gekregen. In het nieuwe actieplan Vereniging van Eigenaren geeft de partij gemeenten meer ruimte in te grijpen als verpaupering dreigt.

Bevoegdheid

“Gemeenten kunnen nu pas aanschrijven als de ruiten uit de sponningen vallen. Dat is te laat. Ze moeten de bevoegdheid krijgen in kwetsbare gebieden VvE’s te verplichten een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en hiervoor geld opzij te leggen. Desnoods met een dwangsom moeten gemeenten de verenigingen kunnen verplichten dit onderhoudsplan ook echt uit te voeren”, aldus Depla.
Gemeenten moeten daarnaast in kwetsbare buurten het recht krijgen in te grijpen in de structuur van de VvE’s. Als de woningen zijn opgeknapt, krijgen de gemeenten als het aan de PvdA ligt de bevoegheid bouwbloksgewijs VvE’s op te richten Volgens Depla kan deze “herkaveling” voorkomen dat noodzakelijk onderhoud in een bouwblok uitblijft omdat er een paar eigenaren dwarsliggen.
Grotere VvE’s per bouwblok maken in de ogen van de PvdA een professioneler beheer mogelijk. Voor kleine verenigingen is het uitbesteden van het beheer nu te duur. De PvdA wil daarom stimuleren dat gemeenten samen met corporaties en banken zelf een onderhoudsorganisatie op poten zetten waar VvE’s kunnen aankloppen voor het beheer en onderhoud.

Reageer op dit artikel