nieuws

Probleemwijken

bouwbreed Premium

Het procédé is bekend. Als je een felle kleur wilt verzachten ga je bijmengen. Wie een pure borrel te sterk vindt, doet er water of tomatensap bij. Afvalbedrijven veranderen gevaarlijk chemisch afval in een meer onschuldige substantie door het te verdunnen. Beroemd zijn de homeopaten die door een bijna oneindige verdunning de werkzaamheid van hun geneesmiddel opvoeren. Kortom, verdunning kan voor een probleem een oplossing betekenen. Ook in de volkshuisvesting wordt met dit recept gewerkt.

Het procédé is bekend. Als je een felle kleur wilt verzachten ga je bijmengen. Wie een pure borrel te sterk vindt, doet er water of tomatensap bij. Afvalbedrijven veranderen gevaarlijk chemisch afval in een meer onschuldige substantie door het te verdunnen. Beroemd zijn de homeopaten die door een bijna oneindige verdunning de werkzaamheid van hun geneesmiddel opvoeren. Kortom, verdunning kan voor een probleem een oplossing betekenen. Ook in de volkshuisvesting wordt met dit recept gewerkt.
De concentratie van problemen in een aantal wijken wordt mede bepaald door de kwaliteit van de woningvoorraad. Woningen verpauperen, leegstand trekt personen met problemen aan en brengt middeninkomens tot vertrekken naar betere buurten. De oplossing is het slopen van goedkope woningen en het terugbouwen van duurdere (koop)woningen.
De probleemgevallen dienen een ander heenkomen te zoeken en plaats te maken voor een sociaal-economisch gedifferentieerder samengestelde populatie. De kern is dus het verminderen van het aantal sociaal onaangepasten. Een verdunning dus. Het probleem wordt uitgesmeerd en lijkt daarmee op papier opgelost. Het voorgaande is al heel lang het officiële beleid.
De samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad worden (mede) aangewezen als oorzaak van de problemen. Na het verwijderen van een flink aantal gevallen constateert men na enige tijd, dat de probleemconcentratie zich nu op een andere plek manifesteert. En dan begint het weer van voren af aan. Niet zo vreemd, want het verplaatsen van problemen is iets
anders dan het oplossen hiervan. Dit is genoegzaam bekend evenals dat veel van de moeilijkheden niets te maken hebben met de woningvoorraad.
Minister Winsemius heeft mede naar aanleiding van een rapportage over de dreigende toename van het aantal probleemwijken de Tweede Kamer laten weten in de toekomst een jaarlijkse investering van 1 tot 1.4 miljard euro van zijn ministerie nodig te achten om de problemen in deze wijken tegen te gaan. De investering is nodig voor een ambitieus programma van meer sloop en nieuwbouw en een brede sociale aanpak met nadruk op wonen, werken, leren en veiligheid. Het mooie is dat met deze bescheiden bijdrage van het Rijk in de periode 2010 tot 2019 door publieke en private partijen een bedrag van 160 tot 165 miljard euro zal worden geïnvesteerd. Een klein visje is genoeg om een hele grote vis te vangen, blijkt maar weer.
Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de sociale problemen in de onderzochte wijken is natuurlijk noodzakelijk.
Dat Vrom voor zichzelf een rol ziet weggelegd is begrijpelijk, maar niet vanzelfsprekend. De verloedering van de gebouwde omgeving in de probleemwijken lijkt mij eerder een gevolg dan een oorzaak. Die los je maar heel tijdelijk op door sloop en nieuwbouw. De gedachte dat je met een jaarlijkse bijdrage van Vrom vijftien keer zoveel middelen bij anderen losmaakt lijkt op een wondermiddel. Dit type multiplier kom je niet veel tegen.
De brief van Winsemius komt op een curieus moment. Laten we aannemen dat een aanbeveling is voor de kabinetsformatie, maar dan nog: het gaat om de periode na 2010. Maar bovenal, hoe moet de inhoud van de brief worden verstaan in relatie met de door verschillende politieke partijen bepleite aanslag op de vermogens van de woningcorporaties? Is dit de opmaat naar de volgende doelheffing na de bijdrage aan de huurtoeslag?
Als de bescheiden bijdrage van Vrom zoveel geld oplevert en daarmee ook belangrijke bijdraagt aan het op te lossen probleem, moet het natuurlijk meteen gebeuren.
Beter onderwijs en werk bieden deze niet en dat lijken me nog belangrijker zaken dan de kwaliteit van woning en wijk. Beter dan de verdunning van het probleem door spreiding.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel