nieuws

‘Oneffenheden Moerdijkbrug inherent aan innovatie’

bouwbreed

De hinder die de weggebruikers ondervinden van het werk op de Moerdijkbrug, is betreurenswaardig, vindt plaatsvervangend projectmanager Ton Swanenberg van Rijkswaterstaat. “Het is echter inherent aan het toepassen van innovatieve oplossingen dat de praktijk soms anders uitpakt dan gedacht.”

Het rijcomfort is verminderd door oneffenheden van de laag hogesterktebeton, met wapening en minimale dekking, die op het stalen dek van de oostelijke rijbaan is aangebracht ter vervanging van de laag gietasfalt. Het is een innovatieve oplossing om vermoeiingsscheuren in het stalen rijdek te voorkomen door spreiding van de toegenomen belasting door het intensievere en zwaardere verkeer.
Het hogesterktebeton is niet vlak genoeg aangebracht. Er zijn volgens Swanenberg voor het aanbrengen in het bestek vlakheidseisen gesteld. Hij wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar op de Moerdijkbrug zijn die eisen bij de uitvoering van het werk door Haverkort Voormolen, onderdeel van TBI Infra, blijkbaar niet gehaald. Daardoor is voor de weggebruiker een oncomfortabele situatie ontstaan, die volgens Swanenberg echter niet onveilig is.

Wegslijpen

De oneffenheden van de bovenkant van de eerder aangebrachte laag hogesterktebeton wordt waar het kan aangepakt door het wegslijpen van beton. Diepe oneffenheden worden opgevuld met een epoxyhars. Volledig vlak maken met epoxy is niet mogelijk.
Op de Moerdijkbrug zijn nu twee verschoven rijbanen ingericht met versmalde rijstroken. Daarvoor geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Het werk op de oostelijke brughelft zal tot de zomer van volgend jaar duren. Swanenberg betreurt de hinder die voor de weggebruiker is ontstaan, maar voegt daaraan toe dat bij innovaties de dingen in de praktijk soms anders uitpakken dan gedacht.

Reageer op dit artikel