nieuws

Onderwijsspecialist moet uitval vmbo tegenhouden

bouwbreed

Gespecialiseerde docenten kunnen de uitval in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) met de helft terugbrengen. De Hogeschool Inholland is begonnen met het opleiden van onderwijskundige specialisten.

Om deel te kunnen nemen aan middelbare opleidingen voor onder meer de bouw en de infra is een vmbo-opleiding nodig. Doordat jaarlijks zo’n 15.000 jongeren voortijdig afhaken, kampen deze en verschillende andere sectoren met een permanent tekort aan jonge vaklieden. Volgens C. de Raadt, directeur van de School of Education van Inholland bestaat daarom grote behoefte aan gespecialiseerde docenten. “Naast de eigenlijke vakbekwaamheid, waarmee zij de tweedegraads bevoegdheid verwerven, moeten deze leraren al tijdens hun opleiding ervaring opdoen op vmbo-scholen en krijgen zij gerichte pedagogische en didactische colleges”, aldus een toelichting.
Zij moeten leren omgaan met jongeren die wel met hun handen willen werken, maar moeite hebben met theorie. “Die leren anders. Daar moet je als leraar goed op kunnen inspelen. Dan kun je de uitval met de helft terugbrengen”, aldus De Raadt.
Vooral in de grote steden is de uitval van vmbo-leerlingen groot. Een probleem bij het aantrekken van studenten voor de lerarenopleiding is dat het vmbo een erg slechte naam heeft. Niettemin verwacht De Raadt dat onder jongeren voldoende belangstelling bestaat voor het docentschap. Hij hoopt dat er op termijn jaarlijks 600 studenten bij zullen komen.
Ook bij FNV Bouw staat het beroepsonderwijs in de belangstelling. Tijdens een symposium werd gepleit voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Beide moeten zich inzetten om leerlingen een beeld te geven van de verschillende beroepsmogelijkheden binnen de bouwsector. “De taak van onderwijs en bedrijfsleven is jongeren eerst verliefd te maken op een beroep”, zei Frans Meijers, lector aan de Haagse Hogeschool, tijdens de bijeenkomst. “Dan moeten ze daar ervaringen opdoen. Dat geeft ze de gelegenheid om liefde voor het vak te ontwikkelen.”

Reageer op dit artikel