nieuws

OM vreest lagere straf in beroep bouwfraude

bouwbreed

Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat de hoger beroepszaak inzake bouwfraude geen zwaardere straffen zal opleveren. Daarom is het bereid een deal te sluiten met de vier bouwbedrijven. Dat melden de betrokken aannemers.

Justitie maakte donderdag bekend dat zij met de advocaten van de vier
bouwondernemingen BAM, Heijmans, Koop en KWS en twaalf van hun bestuurders in
gesprek is over “de opportuniteit van de voortzetting van het hoger beroep”.
Inzet is intrekking van het hoger beroep door zowel de bouwers als het OM. De
veroordeelde bedrijven en bestuurders accepteren in dat geval de straffen die
vorig jaar zijn uitgesproken door de Rotterdamse rechtbank. Justitie is dan
verzekerd van een veroordeling in de bouwfraudezaak. Bij voortzetting van de
beroepsprocedure is dat allerminst zeker. Het tijdsverloop – inmiddels zijn vijf
jaren verstreken sinds de openbaring van de bouwfraude – werkt in het nadeel van
het OM. Voor justitie betekent een hogerberoepszaak ook een forse aanslag op de
beschikbare capaciteit van het toch al overbelaste resortparket in Den Haag. De
bouwers spreken overigens bewust niet van een schikking omdat zij niet bereid
zijn om verdere vervolging af te kopen. Een schikking zou bovendien voor
justitie politiek onverkoopbaar zijn. In 2001 werd de fraude bij de aanleg van
de Schipholspoortunnel geschikt, hetgeen tot grote commotie in Tweede Kamer
leidde. Sindsdien dienen grote schikkingen altijd voorgelegd te worden aan de
minister van Justitie. Tweede Kamerlid Jan de Wit (SP) vindt het verwerpelijk
dat er überhaupt over een deal wordt gesproken. “De bouwfraude is een zaak die
veel commotie heeft veroorzaakt bij mensen in het land. Uiterste zorgvuldigheid
is dan ook vereist om zoiets te willen.” De Wit – destijds lid van de
parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid – zegt dat dergelijke praktijken
“op handel tussen beboete bouwbedrijven en het OM lijkt”. “Dat moeten we, na de
fraude tijdens de aanleg van de Schipholspoortunnel, niet meer willen. Geen
schikking of deal dus.” Ook PvdA-Kamerlid Staf Depla is absoluut tegen een deal.

Reageer op dit artikel