nieuws

‘Nieuw kabinet moet in pensioenregels snijden’

bouwbreed Premium

Een nieuw kabinet moet terughoudend zijn in het stellen van nieuwe regels aan pensioenfondsen. Eerder zal erin gesneden moeten worden. Dit schrijven de drie pensioenkoepels in een advies aan een nieuw kabinet.

De veranderingen in VUT en prepensioen, het verscherpte toezicht van de Nederlandsche Bank, allerlei regels over de dekkingsgraad, het is de pensioenfondsen de laatste jaren niet in de koude kleren gaan zitten. Dat vinden de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen, de Stichting Ondernemerspensioenfondsen en de Unie van Beroepspensioenfondsen.
In hun advies geven zij dan ook aan dat een nieuw kabinet heel terughoudend moet zijn met nieuwe regels. Sterker nog, enige deregulering is op zijn plaats. Per slot van rekening heeft de pensioensector de afgelopen jaren ook veel energie gestoken in zelfregulering.

Discussie

Vooral de telkens weer oplaaiende discussie over de vrijheid van deelnemers om hun pensioen op een andere manier te regelen, is een gevaar waar de drie koepels voor waarschuwen. “Het verplicht onderling dragen van risico’s is het meest kosteneffici ë nt. Dat is zo sterk aan het Nederlandse model. Daarom moet je dat in tact laten”, vinden zij. Engeland en de Verenigde Staten zijn op het punt van individualisering dan ook veel te ver gegaan. Deskundigen uit die landen waarschuwen de Nederlandse pensioenfondsen dan ook geregeld om niet in die valkuil te stappen.

Bedreiging

Een andere bedreiging zien de pensioenfondsen uit Europa komen. Geen ander land kent een pensioenvoorziening die zo sterk op kapitaaldekking is gestoeld. Dat geeft ons land minder problemen met de vergrijzing dan landen waar volledig gesteund wordt op collectieve omslagstelsels, zoals de AOW bij ons wel is.
Het gevaar zit dan in komende Europese regelgeving die gestoeld zal zijn op wat in andere landen dan Nederland gebruikelijk is. De koepels vinden dan ook dat een nieuw kabinet heel wat zendingswerk moet verrichten in Brussel om dat te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat de Nederlandse pensioensystematiek een export artikel kan worden.

Reageer op dit artikel