nieuws

Nieuw gemengd bedrijf buigt mestkringloop om

bouwbreed

Bij Horst (Limburg) gaat een groep agrarische ondernemers nieuwe inhoud geven aan de traditionele opvatting van het gemengd bedrijf. Door elkaars afvalstoffen te gebruiken denken een varkensbedrijf, een vleeskuikenbedrijf, een aantal glastuinbouwbedrijven en mogelijk een champignonkwekerij grote milieuwinst te kunnen boeken. Tegelijk worden betere bedrijfsresultaten verwacht.

Dit grootschalige agro-eco-project wordt gerealiseerd in het landbouwontwikkelingsgebied Witveld tussen Horst en Grubbenvorst, direct gelegen aan de A73. Kuijpers Kip uit Brabant wil hier op korte afstand van varkensbedrijf Heideveld een fokkerij voor 1,2 miljoen vleeskuikens bouwen. Tegelijk breidt Heideveld uit tot een capaciteit van 2500 zeugen, 10.000 biggen en 20.000 vleesvarkens.
De twee vleesbedrijven vormen samen de kern van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Zij leveren mest aan een nieuw te bouwen bio-energiecentrale die elektriciteit, warmte en CO 2 kan leveren aan de glastuinbouw in de directe omgeving. De mest wordt mogelijk ook geleverd aan champignonkwekerij en composteringsbedrijf Heveco. Technisch bedrijf Christiaens uit Horst neemt de technologische ontwikkeling van de bio-energiecentrale voor zijn rekening.
De grondgedachte achter het Nieuw Gemengd Bedrijf is dat afvalstoffen van het ene bedrijf bruikbare grondstoffen kunnen opleveren voor het andere. Dierlijke mest, spoelwater en voedingsoplossingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij de compostbereiding voor champignons. Uit dezelfde mest kan de bio-energiecentrale producten maken die forse besparingen opleveren voor de glastuinbouw.
Innovatiebureau Knowhouse dat het project helpt ontwikkelen voorziet tal van nieuwe technische toepassingen. De schaalgrootte van de bedrijven maakt maximale resultaten haalbaar wat betreft de reductie van stank en de uitstoot van ammoniak, zegt plaatsvervangend directeur Trudy van Megen. Zij benadrukt dat duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is: ”Om in de toekomst verantwoord te kunnen boeren moet er iets structureels veranderen, met name aan de grote stroom mest. In het Nieuw Gemengd Bedrijf brengen we een nieuwe mestkringloop tot stand, waarbij ook nog eens het aantal transportkilometers maximaal wordt beperkt. En het welzijn van de dieren wordt vergroot.”

Innovatief

Inmiddels is de MER-procedure gestart. Als zich geen complicaties voordoen, kan de bouw naar verwachting in 2008 worden gestart. Noord-Limburg is als innovatief landbouwgebied sterk in ontwikkeling. ”Het politieke klimaat is hier gunstig en de vernieuwingsdrang is groot”, aldus Van Megen. De gemeente Horst beaamt dat. ”Vernieuwende projecten als deze zijn welkom,” zegt woordvoerder Dion Weijnands.
Er bestaan plannen voor een windmolenpark in hetzelfde gebied. In de regio Venlo wordt in 2012 de landbouwtentoonsteling Floriade gehouden.

Reageer op dit artikel