nieuws

‘Nederland moet fors investeren in infra’

bouwbreed

Investeren in infrastructuur is noodzakelijk om de internationale concurrentiepositie van Nederland te behouden. ABN Amro meldt dat in het onderzoek ‘Een wereld te winnen’.

“Indien in het fijnmazige netwerk blijvend wordt geïnvesteerd ten behoeve van de bereikbaarheid, komt dat ten goede aan de concurrentiepositie van veel Nederlandse sectoren”, aldus het rapport. Daarbij denkt ABN Amro vooral aan drie sectoren, te weten chemie, agrifood en transport. De organisatie wijst er op dat Nederland niet zoals vroeger een vooraanstaande positie in Europa bekleedt op het gebied van verkeersinfrastructuur. “Omringende landen hebben ons land de laatste jaren ingehaald als het gaat om kwalitatief hoogwaardige verkeersinfrastructuur.” Om de achterstand in te lopen moet de aandacht uitgaan naar onder meer de diepgang van zeehavens en de capaciteit van achterlandverbindingen. Toch pleit het onderzoek niet uitsluitend voor investeringen in wegen maar ook voor het financieren van onder meer ict-infrastructuur.
Verder blijkt uit het rapport dat innovaties in de bouw op een laag pitje staan. Architecten-, ingenieurs- en ontwerpbureau’s nemen de 15de plaats in van de top 25 van meest innovatieve sectoren in Nederland. “Innovatie is voor bijna alle sectoren van belang”, aldus het onderzoek. “Bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid moeten samenwerken om van Nederland weer een koploper te maken in Europa.”

Eisen

Het rapport klaagt over de vele regels in ons land. Door de overmaat aan wetgeving moeten bedrijven hoge kosten maken om aan alle eisen te voldoen. Als voorbeeld noemt het rapport het grote aantal eisen dat wordt gesteld bij het aanvragen van een bouwvergunning. Weliswaar vindt ABN Amro niet alle regels nutteloos maar, waarschuwt het rapport, soms zijn er zoveel voorschriften dat de bedrijfskosten omhoog schieten waardoor de concurrentiepositie van een bedrijfstak verslechterd. “Internationaal gezien lopen de bouwregelgeving en de systematiek van bouwvergunningsprocedures fors uiteen”, aldus het onderzoek. Zo verschilt het aantal procedures dat moet worden doorlopen en is de tijdspanne tussen het aanvragen en het verlenen van de vergunning van land tot land anders. “In vergelijking met andere Westerse landen scoort Nederland in beide lijsten slechter dan het gemiddelde.” Anders gezegd wie in Nederland een bouwvergunning aanvraagt, moet over het algemeen rekening houden met meer regels en langere tijdsduur van de aanvraagprocedure dan wie in een ander Europees land een bouwvergunning aanvraagt.

Reageer op dit artikel