nieuws

Natuurorganisaties houden pleidooi voor klimaatbuffers tegen water

bouwbreed Premium

Een volgend kabinet moet meer natuurgebieden waarborgen die kunnen dienen als klimaatbuffers tegen overstromingen en droogte. Die boodschap hebben alle lijsttrekkers van politieke partijen van vijf natuurorganisaties meegekregen.

De natuurbeschermers, waaronder Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, vragen politieke durf om op een andere manier om te gaan met ruimte en water. Ook geven ze aan dat ze de komende vier jaar tussen 15 en 20 miljoen euro nodig hebben om bestaande natuurlijke buffers in bijvoorbeeld de Biesbosch en bij de Hondsbossche Zeewering uit te breiden. De buffers zijn nodig voor Nederland om zich aan te passen aan de klimaatverandering. De natuur en het water moeten de ruimte krijgen, is de oproep van de natuurorganisaties. Zij vinden dat alle politieke partijen het creëren van klimaatbuffers tot speerpunt moeten maken. De organisaties vinden dat de aandacht die de politieke partijen momenteel hebben voor het klimaat, niet mag wegzakken na de verkiezingen. Naar hun oordeel bestaan er goede mogelijkheden voor het benutten van natuur voor het oplossen van de veiligheidsvraagstukken en het beschermen van particuliere en publieke belangen.
“Dijken kun je niet straffeloos blijven ophogen: op veenbodem bijvoorbeeld zakt de dijk uiteindelijk bijna net zo hard als hij wordt verhoogd. Waterstromen kun je niet blijven kanaliseren: het gaat alleen maar harder stromen”, staat in het rapport.
Nederland heeft al een paar van dit soort projecten, onder meer bij de Hondsbossche Zeewering, in de Biesbosch en de Ooijpolder. “Er gebeurt veel, maar op te kleine schaal om iedereen droge voeten te laten houden. Veiligheid staat voorop, dus je zult ook dijken moeten ophogen. Maar als je het daarbij laat, ben je aan het dweilen met de kraan open”, aldus een woordvoerder.

Gevolgen

In navolging van Al Gore stellen de natuurbeschermers dat beperking van de CO 2 -uitstoot van het allergrootste belang is. “Als die uitstoot niet meer zou toenemen, en iedereen weet dat dat nog lang niet het geval is, dan nog stijgt de zeespiegel de komende vijftig jaar. We zullen dus de gevolgen moeten zien op te vangen.”

Reageer op dit artikel