nieuws

Nationale bijlagen van Eurocodes ter kritiek

bouwbreed Premium

Vanaf 1 december zijn de conceptversies van de Nederalandse nationale bijlagen bij de eerste tranche Eurocodes te verkrijgen bij NEN, het centrum van normalisatie. Het gaat om de Eurocodes voor gebouwen. De Eurocodes met de Nederlandse bijlagen zullen uiterlijk 31 maart 2010 de huidige ontwerpnormen voor constructies (TGB 1990-serie) vervangen.

Vanaf 1 december zijn de conceptversies van de Nederalandse nationale bijlagen bij de eerste tranche Eurocodes te verkrijgen bij NEN, het centrum van normalisatie. Het gaat om de Eurocodes voor gebouwen. De Eurocodes met de Nederlandse bijlagen zullen uiterlijk 31 maart 2010 de huidige ontwerpnormen voor constructies (TGB 1990-serie) vervangen.
De Nederlandse bijlagen zijn nodig om de Engelstalige versies van de al gepubliceerde delen van de Eurocodes in het kader van het Bouwbesluit 2003 te kunnen gebruiken. De Nederlandse bijlagen zijn voortgekomen uit een vergelijkingstudie tussen de Eurocode-serie en de TGB-serie. Uitgangspunt is dat er geen verschil in prijs of veiligheidsniveau ontstaat als constructies worden ontworpen met of de Eurocodes of de TGB-normen.
In de loop van december komen alle concepten van de Nederlandse nationale bijlagen beschikbaar. Voor alle conceptversies geldt dat het tot 28 februari 2007 mogelijk is kritiek op de conceptversies in te dienen. Commentaarformulieren zijn te downloaden op www.eurocodes.nl.

Reageer op dit artikel