nieuws

Mogelijk schadefonds gedupeerden paalrot

bouwbreed Premium

Huiseigenaren in de Friese Echtenerveenpolder horen begin volgend jaar of ze aanspraak kunnen maken op een schadefonds voor de paalrot die de fundering van hun woningen aantast. Ruim vierhonderd bewoners leden in de jaren negentig aanzienlijke schade doordat de provincie in de omgeving het grondwaterpeil liet verlagen.

Huiseigenaren in de Friese Echtenerveenpolder horen begin volgend jaar of ze aanspraak kunnen maken op een schadefonds voor de paalrot die de fundering van hun woningen aantast. Ruim vierhonderd bewoners leden in de jaren negentig aanzienlijke schade doordat de provincie in de omgeving het grondwaterpeil liet verlagen.
Echtenerveenpolder is gebouwd op veengrond, dat in de loop van de jaren inklinkt. Indertijd liep het gebied hierdoor kans de functie van landbouwgrond te verliezen. De oplossing van de provincie was het verlagen van het grondwaterpeil. De fundering van de huizen kwam echter bloot te liggen, zodat paalrot zich kon ontwikkelen.
Provincie Friesland, Wetterskip Fryslân en gemeente Lemsterland onderzoeken momenteel de mogelijkheden tot het oprichten van een schadefonds. Ze kijken naar de hoogte van de schadebedragen, wie in aanmerking moet komen én eventuele precedenten.

Reageer op dit artikel