nieuws

Minister Zalm verwacht toename pps bij gebouwen en scholen

bouwbreed Premium

Demissionair Minister Zalm (financiën) voorspelt dat tolwegen in Nederland nog een lange en lastige weg hebben te gaan. Hij verwacht meer pps-projecten uit de hoek van gebouwen en scholen en beschouwt de contractvorm niet als doel, maar vooral als middel: “Het moet wel meerwaarde hebben.”

Minister Zalm keert na twaalf jaar Financiën politiek Den Haag de rug toe en wil aan de slag in het bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst van VNO-NCW-Rotterdam weigerde hij zich gisteren uit te laten in welke richting hij zijn nieuwe betrekking zoekt.
De minister ziet een goede toekomst voor pps-projecten en wil op de ingeslagen weg verder. “Het staat niet op het lijstje met omstreden onderwerpen, dus daar kunnen we gewoon aan werken”. Voordeel daarvan is dat het politieke proces op dit gebied niet stilligt tijdens de kabinetsformatie die naar verwachting nog lang zal duren.
Zalm toont zich ongevoelig voor de opzwellende kritiek dat het aantal pps-opdrachten verdacht laag is. “Mijn eigen ministerie is een publiek private samenwerking. Voor gebouwen en scholen zijn we op de goede weg. Een pps-project moet wel zinnig zijn en meerwaarde hebben. Ik ben tegen kunstjes zoals bij de Wijkertunnel waarbij marktpartijen hun zakken vulden.”

Tolwegen

Zalm is minder optimistisch over de kansen voor tolwegen. “Dat zal nog wel een tijd duren en is technisch helemaal niet makkelijk.”
Opvallend, want juist minister Peijs (verkeer) zet in op enorme tolinkomsten bij nieuwe wegenprojecten als de Tweede Coentunnel, Ring Utrecht, A15, A2, A27 (Merwedebrug), A6/A9 en A4 Midden Delfland.
In de netwerkanalyses die onlangs in overleg met de regio’s zijn vastgesteld zit voor enkele miljarden euro’s aan tolinkomsten. Vooralsnog is het plan van Rijkswaterstaat om deze projecten via dbfm-contracten op de markt te zetten en de bouwcombinatie tol te laten innen. Tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat bleek dat het daarbij de bedoeling is dat tol bovenop de geplande kilometerheffing komt.
De kansen voor pps slinken verder als de SP gaat meeregeren. “Die partij is allergisch voor het woord marktwerking”, weet Zalm. “Maar ook zonder het woord te gebruiken kun je ver komen op dat gebied.”

Regeldruk

Zalm vindt dat een nieuw kabinet nog een slag moet maken op het gebied van het terugdringen van de administratieve lasten. “Nog een keer 25 procent lijkt mij realistisch.” Hij acht de kans op succes groter als het ministerie van Financiën daarin het alleenrecht krijgt om “met de bijltjes te hakken.” Nu is het terugdringen van de regeldruk verdeeld over drie ministeries. Daarbij is volgens Zalm ook nog een wereld te winnen bij het snoeien in zowel Europese als gemeentelijke regels.

Tevreden

De minister kijkt tevreden terug op de belastinghervormingen die hij heeft doorgevoerd. Ondernemers zijn minder geld kwijt aan vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Hij waarschuwt dat voorlopig een einde zal komen aan de hervormingsdrift van een nieuw kabinet. “Ik verwacht een pauze. Versoepeling van het ontslaggerecht bijvoorbeeld zal nog jaren op zich laten wachten.”

Reageer op dit artikel