nieuws

Metalektro zet steeds vaker hoogopgeleid personeel in

bouwbreed Premium

Kennis en vaardigheden zijn steeds belangrijker om een baan te bemachtigen binnen de metalektrosector. Werkgevers zoeken doelbewust naar personeel dat adequaat is opgeleid en investeren tevens in scholing van het huidige personeel.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 310 bedrijven, de Quickscan Metalektro 2006. “Bij ruim 40 procent van de bedrijven in de metalektro heeft het nieuw aangenomen personeel een hoger opleidingsniveau dan het personeel dat het bedrijf verlaat”, aldus een toelichting. “Daarnaast blijkt dat de upgrading bij grote bedrijven sterker doorzet dan bij kleinere of middelgrote bedrijven.”
Het aantrekken van personeel verloopt niet zonder problemen. De helft van de ondervraagde ondernemers, kijkt daarom buiten de eigen regio. Het gaat daarbij vooral om kleine en middelgrote bedrijven in de regio’s Noord-, Oost- en West-Nederland. Verder vindt ruim 60 procent van de ondernemers dat het nodig is om geld te steken in het opleiden van ouder personeel. “Slechts 12 procent van de bedrijven is het niet eens met de stelling dat er meer aandacht moet komen voor de competenties van oudere werknemers.” Vooral in de noordelijke en oostelijke regio’s is de animo om het huidige personeel te scholen groot.

Beleid

Ook blijkt uit het onderzoek dat veel bedrijven bereid zijn te investeren in het loopbaanbeleid van onderneming om zo het werven en behouden van medewerkers mogelijk te maken. “Meer dan zeven van de tien bedrijven zien het investeren in het loopbaanbeleid als een noodzakelijke voorwaarde om effectief competent personeel te kunnen werven.” Het gaat daarbij vooral om grotere bedrijven. De bedrijven in de metalektro hebben veel moeite om personeel te vinden. In de eerst helft van dit jaar klaagde 29 procent van de ondernemers hierover. Vorig jaar ging het om een op de vijf bedrijven die moeite hadden met het aantrekken van medewerkers.
Van de bedrijven die moeilijk aan personeel kunnen komen, geeft 74 procent aan dat vooral uitvoerende technici schaars zijn, terwijl 40 procent aangeeft geen leidinggevende technici te kunnen vinden. Deze worden te weinig opgeleid. “Dit wijst er op dat er naast de kwalitatieve nu ook kwantitatieve wervingsproblemen de kop op steken”, aldus een toelichting.
Door de personeelsschaarste neemt de werkdruk toe, blijven orders liggen en worden afspraken niet gehaald. Drie kwart van de ondernemers probeert de moeilijkheden op te lossen door hun personeel over te laten werken.

Reageer op dit artikel