nieuws

Meer woningen geïsoleerd bij Schiphol

bouwbreed

Het aantal woningen rondom Schiphol dat wordt geïsoleerd, valt hoger uit dan de 8411 woningen waar eerst vanuit is gegaan. Dit staat in de vierde voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS).

Het aantal woningen rondom Schiphol dat wordt geïsoleerd, valt hoger uit dan de 8411 woningen waar eerst vanuit is gegaan. Dit staat in de vierde voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS).
Hoeveel extra woningen en wat voor kosten dat met zich meebrengt is nog onduidelijk. Aan het eind van het jaar moet dit duidelijk zijn. De reden voor de toename van de te isoleren woningen ligt volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de hoeveelheid mensen die bereid zijn deel te nemen aan het project. Het gaat om woningen en projecten die vallen in de contouren van GIS-2. De uitgaven voor GIS-2 bedragen nu bijna 360 miljoen euro.
Op 320 woningen na verwacht het ministerie dat de isolatiewerkzaamheden voor het eind van dit jaar zijn afgerond.
Ook bij het project GIS-3 wordt binnenkort begonnen met isoleren. Hier gaat het om 2700 woningen waarvan de laatste in 2010 moet zijn geïsoleerd.

Reageer op dit artikel