nieuws

‘Meer macht voor regio’s bouwsector’

bouwbreed Premium

De afdelingen moeten binnen Bouwend Nederland meer macht krijgen zoals dat vroeger bij VAGWW en NVOB ook het geval was. Dat kan verder ledenverlies voorkomen, vindt voorzitter Remmert Honing van Bouwend Rijnmond.

“Het loslaten van de koppeling tussen het landelijke en het lokale lidmaatschap blijkt nog steeds een grote misser te zijn. Landelijk opererende bouwbedrijven verbieden hun regionale bedrijven lid te zijn van een afdeling, infrabedrijven zonderen zich af in informele platforms en afdelingsbesturen zien met enige vertwijfeling het ledenbestand teruglopen en daarmee de contributieopbrengst. Daardoor wordt het in stand houden van allerlei projecten en het kwalitatief op peil houden van de service aan de leden steeds moeilijker”, zei Honing tijdens de jaarvergadering van het voormalige AVBB Waterweggebied.
Hij doelt daarmee op het in de praktijk loslaten van de structuur die NVOB en VAGWW kenden, waarbij de afdelingen de basis van de branchevereniging waren. Bouwend Nederland is meer een monolitische organisatie met een top-downstructuur. Met name in het midden- en kleinbedrijf heerst hier de nodige onvrede over en steeds meer van die bedrijven sluiten zich aan bij nieuw opgezette organisaties als MKB Bouw en MKB Infra.

Basis

“Wij hebben het gevoel dat de afdelingen in theorie wellicht de basis vormen van Bouwend Nederland, maar in de praktijk niet serieus worden genomen. De tussenliggende regionale structuur, die in tegenstelling tot de afdelingen, geheel onder de hi ë rarchie van Bouwend Nederland valt, draagt ook niet bij aan instandhouding van autonome afdelingen met gezag”, verwoordde Honing de onvrede.
De voor de hand liggende oplossing is een terugkeer naar de structuur zoals die vroeger bij de brancheverenigingen gebruikelijk was. “Ik pleit dan ook voor meer invloed van de afdelingen, verplichte aansluiting van leden van Bouwend Nederland bij een afdeling en regiokantoren van Bouwend Nederland die ten dienste staan van afdelingen in plaats van zich als afdeling te gedragen. Zowel de landelijke als de lokale contributie kan dan omlaag met behoud of zelfs verbetering van het niveau”, vindt de Ballast Nedam-directeur.

Instroom

Honing maakt zich verder zorgen over de benodigde instroom van nieuw bloed in de bouw. Zeker nu de bouw aantrekt, lopen bedrijven snel aan tegen een tekort aan vaklieden. Gedeeltelijk heeft dat te maken met een imagoprobleem in zijn ogen. De bouw slaagt er kennelijk niet in de positieve punten over het voetlicht te krijgen.
“Wij zijn veel te gelaten. Een prachtig bouwwerk dat probleemloos is gebouwd, is het product van een toparchitect. Het gebouw dat mankementen vertoont door foutieve constructieberekeningen of onmogelijke details, is het resultaat van een waardeloze bouwer”, vindt hij. Bouwend Nederland doet daar onvoldoende aan. ” De Bouw maakt het is een mooie actie van Bouwend Nederland, maar is te beperkt en zeker niet massaal genoeg”, aldus Hon i ng.

Reageer op dit artikel