nieuws

Marktscan voor versnelde doortrekking A15

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor publiek-private samenwerking bij de versnelde doortrekking van de A15.

Een marktscan moet uitwijzen of het vroeg inschakelen van marktpartijen voordeel oplevert voor de aanleg van het snelwegdeel waarmee in totaal 750 miljoen euro is gemoeid. Ook wordt bekeken wat de financiële voordelen voor het Rijk zijn als het project in een dbfmo-contract wordt aanbesteed. Het Rijk en de provincie Gelderland hebben eerder deze week in een bestuursovereenkomst het akkoord bezegeld over de versnelde doortrekking van de A15 van knooppunt Bemmel bij Nijmegen naar de snelweg A12 tussen Duiven en Zevenaar.
Minister Peijs (verkeer) is met de regio en de provincie overeengekomen dat de doortrekking van de A15 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) wordt vervroegd van 2018 naar 2012. De tracéwetprocedure wordt nog dit jaar gestart.
Ruim een derde van de geraamde 750 miljoen euro moet worden opgebracht door een vorm van tolheffing op het nieuwe snelweggedeelte. De regio (provincie en stadsregio) investeert 112,5 miljoen euro, Peijs draagt 375 miljoen euro bij. De minister maakte eerder al geld vrij voor de aanleg van het snelwegdeel omdat het verkeer in de stadsregio volledig vastloopt.
In de overeenkomst wordt uitgegaan van de start van de aanleg in 2012. Gestreefd wordt naar oplevering van de weg in 2015. In het voorjaar van 2009 moet de Trajectnota/mer klaar zijn. Voor de Trajectnota wordt ook onderzoek gedaan naar inpassing van de nieuwe weg en de keuze tussen een tunnel of brug.
De regio is uitgesproken voorstander van een tunnel; Peijs ziet vooralsnog geen reden tot de bouw van een tunnel. De meerkosten voor een tunnel zijn ook niet opgenomen in de raming van 750 miljoen euro.
De projectorganisatie bij Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor de trajectnota/MER A15 zal de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking onderzoeken.

Reageer op dit artikel