nieuws

Logistieke processen in minutieus draaiboek

bouwbreed Premium

De groei van Het Strijkijzer, de hoogste woontoren van Den Haag, slaat met twee bouwlagen per week alle records. Die prestatie maakt des te meer indruk omdat de bouwkavel in de binnenstad nauwelijks 30 bij 35 meter is. Met behulp van een gedetailleerd draaiboek slaagt de aannemer er samen met de leverancier van de prefab betonelementen in de logistieke operatie feilloos tot uitvoer te brengen.

“Ik wil niet overdrijven,” zegt W. Swinkels, directeur van Hurks Beton uit Veldhoven, “maar in de prefab bouw is dit een ongekende prestatie.” Bij hoogbouw is tot dusver eigenlijk altijd uitgegaan van een wekelijkse cyclus. Hoofdaannemer Boele & Eesteren slaagt erin twee bouwlagen per week te realiseren. In plaats van 32 maanden neemt de bouw van Het Strijkijzer 20 maanden in beslag. En dat op een bouwplaats waar met moeite een vrachtwagen kan keren.
‘De moeder aller postzegellocaties’ is de bouwput van de Haagse woontoren pal naast het station Holland Spoor al genoemd. De toren wordt nagenoeg geheel uit prefab betonelementen opgetrokken en de levering van de bouwdelen moet letterlijk op de minuut gebeuren. De operatie is dermate goed voorbereid dat de bouwers nog geen dag op het schema hebben ingeleverd. Elke verdieping telt zo’n zeventig elementen en niet twee elementen zijn gelijk. Het grootste deel van de prefab elementen zijn vervaardigd door de combinatie Hurks Beton Oosthoek/Kemper.
Omdat de aanvoer van deze elementen zeer bepalend was voor de organisatie van de bouw is het logistieke plan grotendeels aan de betonproducenten overgelaten. Volgens Swinkels een stevige klus. “Om de tien bouwlagen is er een ander woningtype. Waar het in binnenstedelijk gebied vaak al een hele toer is om alleen de materialen op de juiste tijd af te leveren, moesten we hier ook nog het productieproces zeer nauw laten aansluiten bij de logistiek. Al die verschillende elementen moeten bijna op de minuut nauwkeurig worden aangevoerd.”
De vloerdelen en wanden zijn in de fabriek al voorzien van kabelgoten en leidingen voor sanitaire systemen, elektriciteit en datacommunicatie. Zelfs de sprinklerinstallatie is al voorbereid. Daarmee is het naderhand slechts een kwestie van aan elkaar knopen. Maar de installateurs moeten volledig kunnen vertrouwen op de voortgang van de ruwbouw.

Raderen

Vanachter de bureaus en vergadertafels is de hele organisatie van het bouwproces talloze malen voor het licht gehouden. Met alle belanghebbende partijen is eindeloos overlegd en zijn plannen bijgestuurd. Toen de eerste vrachtwagens gingen rijden was Swinkels er ook van overtuigd dat alle logistieke raderen op de juiste manier in elkaar zouden grijpen. “De enige angst vooraf had betrekking op zaken buiten ons gezichtsveld. Dan praat je dus eigenlijk over overmacht. Omdat het logistieke proces zo nauw luisterde, wilden we als betonproducent ook zelf de elementen monteren. Het is voor ons dé mogelijkheid om het proces in de hand te houden.”
In samenwerking met het transportbedrijf dat de elementen vanuit Brabant naar Den Haag brengt is door de werkvoorbereiding van Hurks Beton een uiterst strak transportschema opgesteld. Het draaiboek vermeldt per element de aankomsttijd en de hijstijden. Op de bouwplaats is slechts plaats voor twee vrachtwagens. Dagelijks gaan er tenminste twaalf transporten naar Den Haag. De grootste wandelementen hebben een gewicht van 25 ton, het maximum dat de kraan kan hijsen. Alleen het transport van de vloeren voor Het Strijkijzer vindt plaats met breedtetransport, alle andere elementen kunnen met een gewone vrachtwagen naar de Haagse binnenstad.

Denkwerk

Prefab bouwen en de daaraan gekoppelde logistieke organisatie is bovenal beheerst bouwen, vindt Swinkels. Al het voorwerk is denkwerk. En daarvoor is het een vereiste dat alle onderaannemers meedoen en bereid zijn hun eigen werkwijzen aan te passen. Volgens Swinkels hebben ze daar geen spijt van. Bij de bouw van Het Strijkijzer is nauwelijks sprake van faalkosten. Dat is winst voor alle betrokken bedrijven. “Over de plaats van elk moertje en boutje is drie keer nagedacht. Alles moet kloppen. Met 3D-technieken in de ontwerpfase wordt de kans op fouten steeds geringer. Wanneer je vervolgens vaststelt dat het ontwerp, de detaillering en het productieproces goed op elkaar zijn afgestemd, moet je het ook niet meer in je hoofd halen om daar van af te wijken. Dat zou het hele proces enorm verstoren.”
Bij torenbouw hoger dan 60 meter is volgens Swinkels steigerloze prefab bouw de enige garantie voor probleemloos bouwen. Wat hem betreft gaat er meteen de gevelbekleding al op, zodat er hooguit nog een kitter in een bakje langs moet. Een kwestie van organiseren.
Rond 1 juni produceerde en organiseerde de betonproducent tegelijkertijd de bouw van nog twee andere torens, één in Tilburg en één in Hoogvliet. Ook die laatste projecten verliepen zeer voorbeeldig. “Ik weet dat de aannemerij er anders overdenkt, maar prefab vermindert niet alleen de faalkosten, het is ook goedkoper”, stelt Swinkels. “De algemene kosten van een bouwwerk duiken met prefab naar beneden maar aannemers houden daar over het algemeen geen rekening mee, of in het gunstigste geval een beetje. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat er ook nog eens een grote kostenreductie realiseerbaar is door de installatietechniek te integreren in de elementen. De installaties kunnen echt goedkoper wanneer die meteen in de prefab systemen worden meegenomen.”

Transporten

Om de verkeersdrukte voor te zijn vertrekken de transporten voor dag en dauw. Op een bedrijventerrein even buiten het centrum van Den Haag wachten de chauffeurs op het sein dat ze naar de binnenstad kunnen rijden. Twee combinaties lossen op de bouwplaats en twee andere trucks staan even verderop te wachten. Bij de transporten is vooraf opgevraagd waar wegwerkzaamheden plaatsvinden. Meer nog dan bij enig ander bouwwerk moest afstemming plaatsvinden met de autoriteiten. De voorwaarden waaronder de bouwvergunning werd verleend waren bijzonder streng. Vlak langs de bouwput rijdt een tram waarvoor een speciaal portaal moest worden gebouwd tegen bescherming van vallend materiaal. De circa 60 vierkante meter op het dak van het portaal zou zeer welkom voor opslag zijn, maar de gemeente stond dat niet toe. In de praktijk blijkt dat ook niet nodig. “Als je het prefab proces goed organiseert, lopen de vervolgprocessen ook gesmeerd”, stelt W. Swinkels, directeur van Hurks Beton. “In de gevelelementen zijn kozijnen en glas al aangebracht. Zijn die eenmaal gemonteerd, dan begint enkele verdiepingen lager al de afbouw. Dat gebeurt in opmerkelijke rust. De hele bouwplaats is schoon; geen silo’s, geen mixers en heel weinig materiaal. Alles wat voor de afbouw op een dag nodig is, is die dag aanwezig. Niet meer, niet minder. Het bouwtempo is enorm maar van hectiek is absoluut geen sprake.”

Reageer op dit artikel