nieuws

Living Building Concept

bouwbreed Premium

Het Living Building Concept (LBC) impliceert een totale omkering van de keten, waardoor de sector in zijn geheel wordt ge(re)vitaliseerd. En eerlijk is eerlijk, levendig was het bij de presentatie van het boek waarin Hennes de Ridder zijn gedachten

Het Living Building Concept (LBC) impliceert een totale omkering van de keten, waardoor de sector in zijn geheel wordt ge(re)vitaliseerd. En eerlijk is eerlijk, levendig was het bij de presentatie van het boek waarin Hennes de Ridder zijn gedachten
over een andere aanpak in de bouw heeft opgeschreven. Als een volleerde artiest en met muzikale ondersteuning verzorgde hij De Bouwshow, gaf hij zijn schets van de huidige bouwpraktijk en wees daarbij op in zijn ogen gewenste veranderingen. En het Living Building Concept is niet zomaar iets, het wordt omarmd door PSIBouw
en zou het vertrekpunt moeten zijn voor verdere vernieuwingen in de bouwsector. Het gepresenteerde boek wordt getypeerd als een werkboek, een hulpmiddel om het bouwproces te sturen.
Zoals zo vaak in de discussie over de ontwikkelingen in de bouw begint het verhaal met een aantal constateringen over het gebrek aan dynamiek en daaraan ten grondslag liggende verstarring die de sector zou kenmerken. Deze cliché’s worden niet nader onderbouwd en dat maakt het daarom mogelijk een karikatuur te schetsen van de huidige stand van zaken in de bedrijfstak. Er wordt bijvoorbeeld geen vergelijking gemaakt met bouwproducten en bouwprocessen in vroegere jaren. De enorme verandering in techniek, materialen en de grote winst aan productiviteit blijven onderbelicht. Ook de permanente verschuiving van werk van hoofdaannemers naar toeleveranciers en onderaannemers wordt kennelijk niet als een dynamisch proces gezien. Ook is er geen oog voor het grote scala aan producten en grote verschillen in partijen op de verschillende deelmarkten. De bouw wordt weggezet als één pot nat en een bedrijfstak die alleen maar maakt wat door een ander verzonnen is. Als alternatief hiervoor wordt de omkering in de keten naar voren gebracht. De klant dient niet te vertellen wat er gemaakt moet worden, maar de bouwer heeft zich zodanig in de potentiële vraag van klanten verdiept, dat hij altijd het goede product aanbiedt. Het liefst voorzien van een merknaam, zoals een consument ook kiest tussen Douwe Egberts of een huismerk. Curieus als een van voornaamste doelstellingen van PSIBouw is de eindgebruiker in het vizier te krijgen en zijn inbreng te laten leveren. De vragers op de bouwmarkt weten volgens het LBC niet wat er mogelijk is en mist daardoor kansen. Voor ontwerpers en adviseurs die door de opdrachtgever in de arm worden genomen, geldt hetzelfde. Onduidelijk is of onder het begrip bouw steeds hetzelfde wordt verstaan. Wie is deelnemer, wie niet? Voor wie in het boek houvast probeert te vinden en iets probeert te vinden, waar je concreet mee kunt werken ben ik bang dat maar weinig bouwbedrijven iets van hun gading vinden. De overmaat aan plaatjes en grafieken die niet zijn geconstrueerd op basis van cijfermateriaal zijn vaak niet te verifiëren. Dit maakt het er niet duidelijker op. Voorts wordt op grote schaal gewerkt met de begrippen nut en waarde. Dit laatste kan soms wel en soms niet in geld worden uitgedrukt. In het beschrijven van een economisch proces, dat bouwen toch ook is, is dit lastig. De indruk wordt gewekt dat klanten dikwijls hun wensen voor een prijs onder de waarde gerealiseerd kunnen zien. Het zijn waardeconsumenten en waardeproducenten.
Tijdens de presentatie vergeleek Hennes de Ridder de bouwnijverheid met andere industrieën, waaronder de auto-industrie. Hierbij werd weer de tegenstelling gesuggereerd tussen de autofabrikanten die op kwaliteit en bouwers die op prijs materialen en onderaannemers selecteren. Dat beeld is onjuist. Beide letten op prijs en kwaliteit. Ook wordt licht heengestapt over het verschil tussen een bouwwerk als investeringsgoed en een consumptief goed.
Het lijkt mij uitstekend, dat sommigen kiezen voor een aanpak zoals geschetst in Het Living Building Concept. Om deze aanpak echter te bestempelen als dé weg die moet worden bewandeld, zal een inhoudelijk meer overtuigend verhaal op tafel moeten komen.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel